Samorząd Uczniowski

 SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 
Przewodniczący: 
Kamil Kurdubski kl. IID

Zastępca
Małgorzata Marciniak kl. IB

Sekcja kulturalno-rozrywkowa 
Przewodniczący: 
Filip Tumiński kl. IIF
Członkowie: 
Roksana Długołędzka kl. II gim.
Katia Towiańska kl. II gim.
Julia Jasińska kl. III gim.
Maria Stróżyńska  III gim.
Julia Jankowska kl. IB
Dominik Pietrzak kl. IE
Klaudia Stasiak kl. IE
Daria Zabłocka  kl. IF
Aleksandra Bąbińska kl. IIA

Radiowęzeł: 
Aleksandra Jasińska kl. IF
Julia Witeńska kl. IIIC
Julia Karbowska kl. IIID

Szczęśliwy numerek:
Natalia Bukowska kl. IIA
Natalia Potocka kl. IIA

Media społecznościowe: 
Justyna Ciesielska kl. IID
Aleksandra Świtalska kl. IIF    

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Joanna Kozicka