ADAM STANOWSKI I KAMIL PIOTRKIEWICZ FINALISTAMI OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ!!!
27.03.2023.
24 marca 2023 roku w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy odby³a siê I czê¶æ etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, do ktróego zakwalifikowali siê dwaj nasi uczniowie: Kamil Piotrkiewicz z kl. 3A i Adam Stanowski z klasy 4A.
Z rado¬∂ci¬Ī informujemy, ¬Ņe obaj panowie uzyskali liczb√™ punkt√≥w, kt√≥ra pozwoli¬≥a na przyznanie tytu¬≥u FINALISTY, a Adam Stanowski awansowa¬≥ do II cz√™¬∂ci etapu centralnego, gdzie 30 marca 2023 roku, w budynku Gie¬≥dy Papier√≥w Warto¬∂ciowych walczy¬≥ b√™dzie w gronie najlepszych o tytu¬≥ laureata.
Nasi uczniowie ju¬Ņ w tej chwili maj¬Ī zapewnione miejsca na wi√™kszo¬∂ci uczelni ekonomicznych w Polsce, jak r√≥wnie¬Ņ m.in. na kierunkach prawniczych, informatyce i ekonometrii, wi√™kszo¬∂ci kierunk√≥w na Uniwersytecie Jagiello√Īskim w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim, UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu i wielu, wielu innych.
Opiekunem uczniów by³a pani Tatiana Glapiak.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za II etap fina³owy!