Scenariusze lekcji
05.09.2022.
  1. Deklarowanie i stosowanie tablicy w jezyku C
  2. Zamiana liczby_całkowitej z postaci dziesiętnej na binarna w C
  3. Fotosynteza
  4. Fowizm
  5. Kubizm
  6. Okrezy warunkowe
  7. Strona bierna