PATRONAT PUZ WE W£OC£AWKU
29.10.2021.
Z ogromn¬Ī rado¬∂ci¬Ī informujemy, ¬Ņe klasa 2b realizuj¬Īca program j√™zyka angielskiego w zakresie rozszerzonym zosta¬≥a obj√™ta patronatem Instytutu Humanistycznego Pa√Īstwowej Uczelni Zawodowej we W¬≥oc¬≥awku we wsp√≥¬≥pracy z Zak¬≥adem Filologii Angielskiej. Porozumienie zosta¬≥o podpisane 26 pa¬ľdziernika 2021 roku przez Rektora Pa√Īstwowej Uczelni Zawodowej dr. Roberta Musia¬≥kiewicza oraz dyrektora LZK Ma¬≥gorzat√™ Bisag√™.