Wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej za rok 2020
15.10.2021.
W dniu 16 września 2021 roku, w Auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, których nie udało się zrealizować w 2020 roku. Aż sześciu naszych nauczycieli otrzymało medale: p. Marlenę Krajewską i p. Macieja Jankowskiego uhonorowano medalem Komisji Edukacji Narodowej, natomiast srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę wręczono p. Grażynie Martynowicz, p. Annie Waśkiewicz, p. Marcinowi Kaźmirskiemu i p. wicedyrektor Edycie Hankowskiej-Czerwińskiej. Serdecznie gratulujemy!