Wyniki egzaminu maturalnego
01.07.2021.
Drodzy Maturzyści i Absolwenci!
W poniedziałek, 5 lipca 2021 roku odbędzie się odbiór zaświadczeń maturalnych.
Harmonogram:
9.00 - klasa 3A sala 5
9.30 - klasa 3B sala 4
10.00 - klasa 3C sala 5
10.30 - klasa 3D sala 4
11.00 - klasa 3E sala 5
11.30 - klasa 3F sala 4
12.00 - absolwenci sala 5
Uprzejmie prosimy o punktualność i przestrzeganie godzin przeznaczonych dla swojej klasy.