Ku pamięci ...
30.10.2019.


Wykaz grobów nauczycieli i pracowników GZK – LZK 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja w szkole

Rok śmierci

Sektor

Numer rzędu

Numer grobu

1.

Banaszak Regina

Nauczycielka jęz. franc.

i polskiego 1945-74

1994

6

VIII

8-8a

2.

Banaszak Dominik

Nauczyciel łaciny, jęz. niem., logiki

1998

6

VIII

8-8a

3.

Bartosiewicz Wiesława

Nauczycielka jęz. niemieckiego 1965-1975

2009

 

 

 

4.

Bauer Ludwik

Komitet Budowy Szkoły

1927

1

I

10

5.

Błędowski Zygmunt

Nauczyciel geografii do 1937r.

1971

20

I

88

6.

Brodzikowski Stefan

Nauczyciel matematyki

1982

22

I

118

7.

Byszewski Antoni

Nauczyciel agronomii i przyrody do 1939r.

1963

45

I

173

8.

Bieniecki Jerzy

Prezes Koła Wych. GZK-LZK 1961-1965

1984

106

VI

112

9.

Ceysinger Jadwiga

Nauczycielka biologii

1945-1951

1959

23

I

385

10.

Chojnowska Iwona

Nauczycielka chemii

1963-1993

1993

113

VII

4

11.

Churska Wanda

Nauczycielka wych. fiz. 1959-1987

1992

12

I

138

12.

Czarnecka Alojza

Nauczycielka jęz. polskiego 1945-1946

1993

7

II

 

13.

Dyżewski Tadeusz

Nauczyciel wych. fizycznego

1945-1951

1986

24

I

35

14.

Fritz Natalia

Nauczycielka jęz. franc. 1908-1934

1972

19

I

47

15.

Frąckiewicz Eugeniusz

Nauczyciel zaj. praktycznych 1945-1946

1977

45

I

159

16.

Gniazdowska Zofia

Nauczycielka historii

1960-1972

1984

42

I

285

17.

Gniazdowski Włodzimierz

Nauczyciel jęz. polskiego 1945-1951 i 1969-1972

1980

42

I

284

18.

Główczyński Jan

Nauczyciel jęz. niem. do 1939r.

1963

36

I

258

19.

Gościńska Małgorzata

Nauczycielka jęz. ang. 

1997-2014

2014

61

I

3

20.

Gruell Mieczysław

Lekarz szkolny w latch 1900-1909, członek Komitetu Budowy szkoły

1909

54

I

36

21.

Grzelak Wiesław

Nauczyciel jęz. angielskiego

1979-1991

2016

107

VI

93

22.

Hellman Jan

 Nauczyciel języka niemieckiego przed 1939 r.

1933

42

I

50

23.

Jarnuszkiewicz Antoni

Lekarz szkolny po 1945 r.

1973

19

I

25

24.

Jasman Kazimierz

Wicedyrektor szkoły , nauczyciel łaciny i jęz. angielskiego w latach 1983- 2006

2007

108

VII

233N

25.

Kasperkiewicz Kazimierz

Nauczyciel chemii w latach 1945 – 1949 r.

1980

48

I

299

26.

 Kamiński Lech

Nauczyciel geografii w latach 1974- 1976

1980

24

IV

254

27.

Kieloch Tadeusz

Dyrektor szkoły w latach 1978 – 1992

2009

26

V

188

28.

Kraśniak Janina

Nauczycielka jęz. polskiego 1954-1975

2012

9

I

30

29.

Krzywkowski Cyprian

Nauczyciel łaciny i bibliotekarz w latach 1945-1946

1946

35

I

389

30.

Krysiak Tadeusz

Dyrektor szkoły w latach 1950 – 1972

1975

99

II

18N

31.

Krysiak Aniela

Nauczyciel zajęć praktycznych, 1960- 1972

1986

99

II

18N

32.

Konwicki Innocenty Roman

Prezes Koła wychowanków GZK-LZK w latach 1957-1959

1971

42

I

287

33.

Kowalewski Edmund

Nauczyciel muzyki w latach 1945-1951

1984

R1

VIII

503

34.

Kulesza Bohdan

Nauczyciel przysposobienia obronnego, 1959-1990

2012

57

IX

155

35.

Lewandowski Kazimierz

Lekarz szkolny w latach 1945-1952, Prezes Koła Wychowanków GZK-LZK

w latach 1959-1961

1991

35

X

279

36.

Lewandowski Michał

Lekarz szkolny w latach 1960-1961.

1977

23

I

14

37.

Loga Stanisława

Nauczycielka biologii

w latach 1954-1957

1983

21

II

55

38.

Lidwin Ludwik

Nauczyciel geografii

1986

42

V

122

39.

Majewska Danuta

Nauczycielka matematyki 1954-1992

2013

43

III

52

40.

Marciniak Kazimierz

Nauczyciel historii 1945 r.

1987

34

I

8

41.

Matras Józef

Dyrektor szkoły 1939

1940

19

I

-

42.

Mergel Stefan

Nauczyciel chemii, fizyki, języka francuskiego w latach 1905-1910 i 1923- 1929

1929

19

I

15

43.

Mętlewicz Kazimierz

Nauczyciel przyrodo-znawstwa, przed 1939 r.

1948

56

I

174 N 14

44.

Migocka Mirosława

Nauczycielka matematyki 1983-2002

2019

45

VII

87

45.

Modrzejewska Teresa

Nauczycielka chemii 

1976-2006

Cmentarz w Szpetalu Górnym

 

46.

Mrożewski Jerzy

Nauczyciel matematyki

w latach 1945-1969

1970

44a

II

31

47.

Nowicka Maria

Nauczycielka geografii przed 1939

1978

48

III

109 N 57

48.

Nowicki Przemysław

Nauczyciel geografii

1966-1986

Cmentarz w Szpetalu Górnym

 

49.

Nowca Władysław

Pierwszy polski dyrektor szkoły w latach 1905-1906, prawnik

1924

38

I

35

50.

Niwiński Wiktor

Nauczyciel muzyki i śpiewu przed 1939 r. Dyrektor szkoły w 1945 r.

1965

25

I

36

51.

Nuszczyńska Henryka

Nauczycielka fizyki

1969-1992

2010

17

VII

15

52.

Ostrowski Zenon

Prezes Koła wychowanków GZK-LZK w latach 1991-1997

1998

59

I

 

53.

Osterolff Karol

Nauczyciel rysunku przed 1939

1960

35

I

442

54.

Olszewski Piotr

Lekarz szkolny, nauczyciel higieny do 1934 r.

1950

20

I

15

55.

Osmulski Marek

Nauczyciel historii

1972-1982

2018

54

I

3

56.

Pawłowski Jerzy

Nauczyciel wych. plastycznego 1980-1990, Harcmistrz ZHP, opiekun szkolnej drużyny harcerskiej,

2007

87

II

48

57.

Pawłowski Władysław

Woźny w latach 1906 – 1955

1955

33

I

160

58.

Płoszay Leon

Nauczyciel plastyki w latach 1963-1965

1993

34

I

173

59.

Policzkowski Karol

Pierwszy Prezes Koła wychowanków GZK w latach 1926-1927, 1930-1941.

1941

42

IX

147

60.

Pukjaniec Zygmunt

Lekarz szkolny w latach 1961-1964

1966

26

I

732

61.

Rakowski Tadeusz

Nauczyciel prowadzący zespół muzyczny w latach 1962-1972

1991

47

I

312 N 26

62.

Reder Mieczysław

Nauczyciel zajęć praktycznych w latach 1946-1953

1991

44

I

192

63.

Rejmanowski Stanisław

Prezes Koła Wychowanków GZK-LZK w latach 1979-1983

1983

47

XII

315

64.

Rempel Kazimierz

Nauczyciel zajęć praktycznych 1948-1973

1983

103

VII

120

65.

Sławiński Tadeusz

Przewodniczący Koła Wychowanków GZK-LZK urzędujący 1983-1991, honorowy 1991-2006

2006

54

VII

61

66.

Smarzyński Euzebiusz

Nauczyciel chemii w latach 1971-1976

2000

74

III

90N

67.

Sopoćko Irena

Nauczycielka biologii 1958-1992

2018

53

VII

231

68.

Szczerbiak Apolinaria

Nauczycielka jęz. rosyjskiego 1954-1990

2018

26

X

442

69.

Szczerbiak Jan

Dyrektor szkoły w latach 1972-1975

1991

26

X

579

70.

Święcikowski Józef

Nauczyciel matematyki

w latach 1952-1954

2006

73

XIII

404

71.

Uzłowska Bożena

Wicedyrektor szkoły, nauczycielka jęz. rosyjskiego 1983-2001

2016

110

IV

76

72.

Wawrzonkowska Stanisława

Nauczycielka biologii 

1972-2001

2008

Cmentarz w Kowalu

 

73.

Wawrzyniecki Antoni

Nauczyciel ekonomii i prawa przed 1939 r.

1956

37

I

258

74.

Woźniak Józef

Nauczyciel wych. fizycznego w latach 1951-1969

1983

4

I

6

75.

Zawistowska Janina

Nauczycielka historii 

w latach 1945-1947

1989

107

IV

69

76.

Zając Edward

Nauczyciel fizyki, matematyki i astronomii

w latach 1945-1976

1976

39

III

68

77.

Zinkiewicz Sławomira

Nauczycielka matematyki 1970-2002

2010

74

IV

123

78.

Zytner Halina

Nauczycielka historii

1946-1976

1987

76

VII

222 N

79.

Zaryski Stanisław

Główny księgowy w latach 1952- 1969

1988

37

X

180


Groby nauczycieli i pracowników GZK-LZK , będące na cmentarzu komunalnym we Włocławku można łatwo znaleźć korzystając z planu cmentarza http://grobonet.spolkabaza.pl/mapa/2/