Informacja dla absolwentów przystępujących ponownie do matury
16.09.2018.
Absolwenci Liceum Ziemi Kujawskiej, którzy w roku 2019 zamierzają po raz pierwszy lub kolejny zdawać egzamin maturalny  proszeni są o złożenie deklaracji ostatecznej do 11 stycznia 2019 roku. Składanie deklaracji wstępnej nie jest konieczne.
Absolwenci, którzy zamierzają zdawać egzamin maturalny w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, składają deklaracje maturalne do dnia 31 grudnia 2018 r.

Osoby, które zobowiązane są do uiszczenia opłaty za egzamin maturalny mogą dokonać tego dopiero po 1 stycznia 2019 r. Dowód wpłaty należy dostarczyć do szkoły razem z deklaracją, albo osobno, jeśli deklaracja została złożona przez absolwenta wcześniej.
Absolwenci składają deklarację 1a. Bardzo prosimy o wydrukowanie jej ze strony http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-maturalny/zalaczniki i samodzielne wypełnienie.

Deklaracje można dostarczyć do pokoju wicedyrektora (p.109) lub przysłać  listem poleconym na adres szkoły.
Wraz z deklaracją absolwent składa dokumentację uprawniającą go do korzystania z dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających