Turniej maszyn wodnych
21.11.2022.
Turniej Maszyn Wodnych to okazja do zaprezentowania przemy┬Âle├▒ i umiej├¬tno┬Âci konstrukcyjnych w budowie turbin wodnych naszych m┬│odych in┬┐ynier├│w z #LZK. Zawody polegaj┬▒ na zbudowaniu turbiny, kt├│ra b├¬dzie wykorzystywa├Ž jak najefektywniej energi├¬ strumienia wodnego. Dru┬┐yny z ca┬│ej Polski konkuruj┬▒ w dw├│ch kategoriach: mocy i wydajno┬Âci. Dwudziestu m┬│odych in┬┐ynier├│w z LZK wybra┬│o si├¬ w zesz┬│y weekend na kwalifikacje regionalne do Poznania mimo wczesnej godziny wyjazdu i to sobot├¬! Byli to uczniowie z klasy IIA, IIB IIIA. Utworzyli osiem dru┬┐yn. Walka by┬│a zaciek┬│a a konkurencja ogromna! Uczniowie z klasy IIA zdobyli drugie miejsce w jednej z kategorii i mamy nadziej├¬, ┬┐e ostatecznie znajd┬▒ si├¬ w ┬Âcis┬│ym finale! (mo┬┐e nawet i drugi zesp├│┬│ zajmuj┬▒cy czwart┬▒ pozycj├¬, czekamy na ostateczne wyniki).
Opiekunem m┬│odzie┬┐y by┬│ pan Grzegorz Matusiak.
Gratulujemy wszystkim dru┬┐ynom umiej├¬tno┬Âci pomys┬│owo┬Âci technicznych i dalszych sukces├│w!
 
Akcja charytatywna dla Mondo Cane
21.11.2022.
 W czwartek 27 pa┬╝dziernika 2022r. odby┬│a si├¬ akcja charytatywna - sprzeda┬┐ ciast.  Zebrane pieni┬▒dze zosta┬│y przekazane fundacji "Mondo Cane.
Team OneHelp dziêkuje wszystkim za pomoc i zaanga¿owanie w akcjê!
 
Program o aktorze Zdzis┬│awie Mro┬┐ewskim
21.11.2022.
We wtorek 25 pa┬╝dziernika 2022 roku mieli┬Âmy okazj├¬ go┬Âci├Ž w Liceum Ziemi Kujawskiej pani┬▒ Urszul├¬ Gu┬╝leck┬▒ wraz z ekip┬▒ TVP3 Bydgoszcz, kt├│ra realizowa┬│a program o absolwencie naszej szko┬│y, wybitnym aktorze Zdzis┬│awie Mro┬┐ewskim. Program b├¬dzie mo┬┐na obejrze├Ž 8 listopada 2022 o godzinie 20.00 w TVP3 i na stronie internetowej stacji. Wypowiada si├¬ w nim dyrektor szko┬│y pani Ma┬│gorzata Bisaga oraz pan Henryk Wasilewski, absolwent LZK i nauczyciel zaprzyja┬╝nionego II Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒cego im. Miko┬│aja Kopernika we W┬│oc┬│awku
Zdzis³aw Mro¿ewski urodzi³ siê 21 maja 1909 roku we W³oc³awku, zmar³ 5 lipca 2002 roku w Warszawie, pochowany zosta³ w grobowcu rodzinnym we W³oc³awku (sektor 21-3-95)

Czytaj ca│oŠ
 
Sukces Hani Koryckiej w boksie
21.11.2022.
Nasza uczennica - Hanna Korycka z klasy 4c, zawodniczka Klub Bokserski Champion W³oc³awek po raz kolejny zwyciê¿y³a w walce, tym razem podczas Turnieju o Puchar Anwil S.A. Serdecznie gratulacje!
 
Projekt "Klasa pod patronatem"
21.11.2022.
W dniu dzisiejszym klasa 3B po raz kolejny uczestniczy┬│a w zaj├¬ciach j├¬zyka angielskiego realizowanych w ramach projektu „Klasa pod Patronatem” b├¬d┬▒cego owocem wsp├│┬│pracy Zak┬│adu Filologii Angielskiej Pa├▒stwowa Akademia Nauk Stosowanych we W┬│oc┬│awku i I LO im. Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku. Zaj├¬cia poprowadzi┬│ pan Piotr Go┬│embiewski, Kierownik zak┬│adu Filologii Angielskiej PANS. Tematem zaj├¬├Ž by┬│y techniki doskonalenia budowania pracy pisemnej na poziomie maturalnym. Koordynatorem projektu z ramienia LZK s┬▒ Panie Agata Bara├▒ska i Joanna Go┬│embiewska - nauczycielki j├¬zyka angielskiego.
Kolejne spotkanie ju┬┐ w listopadzie!
 
Wicemistrzostwo Roksany J├│zefowicz
21.11.2022.
Jest nam bardzo mi┬│o poinformowa├Ž, ┬┐e nasza uczennica Roksana J├│zefowicz z klasy 1c wyta├▒czy┬│a Wicemistrzostwo w kategorii "Artistic Dance Show Showcase Youth & Adults" wraz kole┬┐ankami z Formacji Impuls podczas Mistrzostw ┬Žwiata Federacji WADF, kt├│re odby┬│y si├¬ w niedziel├¬ 16 pa┬╝dziernika w P┬│ocku. 
Serdecznie gratulujemy i ┬┐yczymy dalszych sukces├│w! 
 
Medale i nagrody dla nauczycieli LZK
21.11.2022.
Podczas dw├│ch uroczysto┬Âci, 14 i 17 pa┬╝dziernika 2022 r. nasi nauczyciele i pracownicy otrzymali nagrody i medale.
Nagrodê Prezydenta Miasta W³oc³awek otrzymali: pani Edyta Hankowska-Czerwiñska, pan Tomasz Kubera i pani Romana Wasielewska.
Z┬│oty Medal za D┬│ugoletni┬▒ S┬│u┬┐b├¬ otrzyma┬│a pani Joanna W├¬do┬│owska, srebrny medal otrzyma┬│a pani Edyta S┬│omczewska, br┬▒zowe medale otrzyma┬│y: pani Ma┬│gorzata Mokrzy├▒ska, pani Joanna Go┬│embiewska i pani Anna Wichrowska. 
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali pan Marcin Ka┬╝mirski i pani Agnieszka Kami├▒ska.
Dyrektor LZK pani Ma┬│gorzata Bisaga otrzyma┬│a nagrod├¬ Kujawsko-Pomorskiego Kuratora O┬Âwiaty.
Wszystkim nagrodzonym sk┬│adamy serdeczne gratulacje!
 
┬Žlubowanie klas pierwszych
21.11.2022.
13 pa┬╝dziernika 2022 r. w auli LZK odby┬│a si├¬ uroczysto┬Â├Ž ┬Âlubowania klas pierwszych oraz akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Od tego momentu nasze pierwszaki s┬▒ pe┬│noprawnymi uczniami LZK!
Witamy w naszych szeregach i ┬┐yczymy samych sukces├│w!
 
Dzieñ Jêzyka Hiszpañskiego
21.11.2022.
W poniedzia┬│ek 10 pa┬╝dziernika odby┬│ si├¬ Dzie├▒ J├¬zyka Hiszpa├▒skiego! Mieli┬Âmy okazj├¬, m.in.: spr├│bowa├Ž przysmak├│w prosto z Hiszpanii, wzi┬▒├Ž udzia┬│ w karaoke, a tak┬┐e spr├│bowa├Ž swoich si┬│ podczas kursu ta├▒ca latino. Odby┬│ si├¬ r├│wnie┬┐ konkurs na najlepszy tematyczny str├│j, gdzie do wygrania by┬│a kolacja z Pani┬▒ Profesor W┬│oc┬│awsk┬▒-Rygielsk┬▒. Przebranych obowi┬▒zywa┬│ brak pytania podczas lekcji danego dnia. Dodatkowo w holu na parterze szko┬│y sta┬│a fotobudka. 
Za zebrane pieni┬▒dze zakupione zosta┬│y przybory plastyczne dla podopiecznych ┬Žwietlicy ┬Žrodowiskowej Towarzystwa Przyjaci├│┬│ Dzieci we W┬│oc┬│awku.
 
Piotr Paczkowski finalist┬▒ "Matury na 100%"
21.11.2022.
W dniu 29 wrze┬Ânia 2022 w Urz├¬dzie Marsza┬│kowskim w Toruniu odby┬│a si├¬ gala projektu "Matura na 100%". Projekt ten, organizowany przez Fundacj├¬ "Zawsze warto" z opiek┬▒ merytoryczn┬▒ Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odby┬│ si├¬ ju┬┐ po raz dziewi┬▒ty. Z ogromn┬▒ rado┬Âci┬▒ zawiadamiamy, ┬┐e w gronie finalist├│w projektu, jako jedna z dw├│ch os├│b z wojew├│dztwa kujawsko-pomorskiego, znalaz┬│ si├¬ Piotr Paczkowski, tegoroczny absolwent Liceum Ziemi Kujawskiej, a obecnie student Wydzia┬│u Lekarskiego Pozna├▒skiego Uniwersytetu Medycznego. Piotrowi na gali towarzyszy┬│a pani prezydent Monika Jab┬│o├▒ska i pani dyrektor Ma┬│gorzata Bisaga. Drug┬▒ tegoroczn┬▒ finalistk┬▒ by┬│a absolwentka IV L.O. w Bydgoszczy. Przypomnijmy, ┬┐e laureatami lat poprzednich by┬│o ju┬┐ trzech naszych maturzyst├│w: Karolina Drabik, Jakub J├¬drzejczak i Aleksandra Rzadkowolska. Projektowi „Matura na 100 Procent” przy┬Âwieca idea nagrodzenia tych absolwent├│w szk├│┬│ ponadpodstawowych, kt├│rzy najlepiej w kraju zdali egzamin maturalny. Celem projektu jest kszta┬│towanie i wspieranie rozwoju przysz┬│ych elit naszego kraju poprzez utworzenie systemu wieloletnich stypendi├│w. Organizatorzy wyra┬┐aj┬▒ przekonanie, ┬┐e wspieranie wybitnie uzdolnionej m┬│odzie┬┐y w jej edukacyjnej drodze, r├│wnie┬┐ w wymiarze materialnym, jest nie tylko powinno┬Âci┬▒ nas wszystkich – przedstawicieli w┬│adz pa├▒stwowych, o┬Âwiatowych, samorz┬▒dowych, organizacji i stowarzysze├▒, kt├│rym bliska jest idea kszta┬│towania elit pa├▒stwowych, ale jest tak┬┐e wyrazem wsp├│┬│odpowiedzialno┬Âci za dobro, jakim jest nasza wsp├│lnota pa├▒stwowa.
 
Maja najlepsz┬▒ sprinterk┬▒ w Polsce!
21.11.2022.
W miniony weekend w Lublinie odby┬│y si├¬ PZLA Mistrzostwa Polski do lat 16. Nasza uczennica Maja Wo┬╝niak z klasy 1B obroni┬│a tytu┬│ sprzed roku i zn├│w zosta┬│a najlepsz┬▒ sprinterk┬▒ w Polsce w biegu na 100m!  ┬Žwietnie zaprezentowa┬│a si├¬ tak┬┐e w skoku w dal ustanawiaj┬▒c nowy rekord ┬┐yciowy 5.47 m. i zdobywaj┬▒c srebrny medal. Z┬│oto przegra┬│a zaledwie o 1cm w ostatniej kolejce skok├│w. Maja na co dzie├▒ trenuje w LKS Vectra W┬│oc┬│awek pod okiem pani Martyny Dobrosielskiej
. Mai i jej trenerce ┬┐yczymy samych rekord├│w oraz wielu medali! 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 91 - 105 z 1301
lzk


lzk


lzk

Facebook