Olimpiada Fizyczna
18.12.2009.

Do II etapu Olimpiady Fizycznej w roku szkolnym 2009/2010 zakwalifikowali siê:
Piotr Czekalski 2a, Damian Kozikowski 2a, Adam Matusiak 2a, Wojciech Urba├▒ski 3a.
Zawody pó³fina³owe odbêd± siê 10 stycznia 2010r. w Toruniu.

 
Pr├│bna matura - najlepsze wyniki
16.12.2009.

Znane s┬▒ wyniki pr├│bnej matury z matematyki przeprowadzonej przez OKE w Gda├▒sku. Najlepsze wyniki w szkole uzyskali:

Czytaj ca│oŠ
 
Olimpiada Chemiczna
15.12.2009.

W wyniku eliminacji I stopnia LVI Olimpiady Chemicznej do II etapu zakwalifikowa┬│ si├¬ Tomasz Dobiecki z klasy 3c

 
Wieczór kolêd w LZK
15.12.2009.

W poniedzia³ek 21 grudnia o godz. 16.00 w auli Liceum Ziemi Kujawskiej odbêdzie siê tradycyjne spotkanie uczniów, nauczycieli, pracowników szko³y, rodziców i absolwentów na wieczorze kolêd.
Serdecznie zapraszamy.

 
Olimpiada Jêzyka £aciñskiego
09.12.2009.
W wyniku eliminacji I stopnia XXVIII Olimpiady J├¬zyka ┬úaci├▒skiego do drugiego etapu zakwalifikowali si├¬: Anna G├│recka z klasy 2c i Karol Szyma├▒ski z klasy 2d. Drugi etap w Toruniu 28 i 29 stycznia 2010r
 
Sukces Feliksa £ukomskiego
08.12.2009.
W sobotê 05.12.2009r we W³oc³awku odby³ siê Ogólnopolski Turniej Karate.
W┬│oc┬│awski Klub Karate Kyokushin, kt├│ry obchodzi XXV- lecie swej dzia┬│alno┬Âci, zorganizowa┬│ wraz z Urz├¬dem Miasta W┬│oc┬│awek oraz Urz├¬dem Marsza┬│kowskim Wojew├│dztwa Kujawsko- Pomorskiego Og├│lnopolski Turniej Karate Kyokushin dzieci i m┬│odzie┬┐y.
Ucze├▒ LZK W┬│oc┬│awek, Feliks ┬úukomski ponownie stan┬▒┬│ na podium. Zaj┬▒┬│ II miejsce w kumite do -70kg. 
Czytaj ca│oŠ
 
Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
07.12.2009.

Piêcioro uczniów naszej szko³y zakwalifikowa³o siê do zawodów okrêgowych Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej.

Czytaj ca│oŠ
 
Regionalne Ko┬│o Fizyczne
04.12.2009.
W soboty 5.12, 19.12.2009 r. i 9.01.2010 o godz. 10.15 odbêd± siê w naszej szkole kolejne zajêcia w ramach Regionalnego Ko³a Fizycznego
 
Olimpiada Wiedzy Technicznej
26.11.2009.
W wyniku eliminacji I stopnia zawodów XXXVI Olimpiady Wiedzy Technicznej do zawodów II stopnia zakwailifkowa³o siê 18 osób z naszej szko³y.
Czytaj ca│oŠ
 
Konkurs fotograficzny
20.11.2009.

Paulina Alaszkiewicz zajê³a I miejsce, a Joanna Skruszewicz zosta³a wyró¿niona w konkursie fotograficznym "Strefa bezdymna - papieros tu nie pasuje" zorganizowanym przez Powiatow± Stacjê Sanitarno - Epidemiologiczn± we W³oc³awku.

 
Zebrania z rodzicami
11.11.2009.

W czwartek 19.11.2009r. o godz. 17.00 odbêd± siê zebrania z rodzicami.

 
««  start « poprz. 81 82 83 84 85 86 87 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1216 - 1230 z 1301
lzk


lzk


lzk

Facebook