LVI Olimpiada Chemiczna
04.03.2010.
Tomasz Dobiecki, ucze├▒ klasy 3c zakwalifikowa┬│ si├¬ do zawodów fina┬│owych LVI Olimpiady Chemicznej. Zawody odb├¬d┬▒ si├¬ w dniach 26-27 marca w Warszawie.

 
Konkurs Przedstawieñ Anglojêzycznych
20.02.2010.
19 lutego 2010 uczniowie LZK wziêli udzia³ w II edycji Miêdzyszkolnego Konkursu Przedstawieñ Anglojêzycznych zorganizowanym przez Zespó³ Szkó³ nr 5 im Unii Europejskiej.
Czytaj ca│oŠ
 
Nagroda za osi±gniêcia olimpijskie
17.02.2010.
5 lutego w Urz├¬dzie Wojew├│dzkim w Bydgoszczy odby┬│o si├¬ wojew├│dzkie podsumowanie XII Og├│lnopolskiego Rankingu Szk├│┬│ Ponadgimnazjalnych 2010, „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.
Czytaj ca│oŠ
 
XXXIV Olimpiada Artystyczna
12.02.2010.
8 i 9 lutego 2010 roku w Toruniu odby³y siê eliminacje okrêgowe XXXIV Olimpiady Artystycznej (historia sztuki). Wziê³y w nich udzia³ cztery nasze uczennice: Natalia Chirkowska kl.IIc, Barbara Grela kl.IIe, Daria Solak kl.IIIe i Zofia ¯adan kl.IIIe.
Czytaj ca│oŠ
 
LXI Olimpiada Matematyczna
12.02.2010.
Paulina Konojacka, uczennica klasy 3a zakwalifikowa³a siê do zawodów drugiego stopnia LXI Olimpiady Matematycznej w roku szkolnym 2009/2010.
Zawody odbêd± siê w dniach 19-20 lutego 2010 w gmachu Wydzia³u Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
 
Konkursy organizowane przez LZK dla gimnazjalist├│w
05.02.2010.

I Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒ce im. Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku organizuje VIII edycj├¬ Konkursu Regionalnego "Ziemia Kujawska - Ma┬│┬▒ Ojczyzn┬▒" i V edycj├¬ Kujawskiego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów "Licz Zgaduj Kombinuj". Wi├¬cej informacji w dziale KONKURSY 2010.

 
Fina┬│y Mistrzostw W┬│oc┬│awka SZS w Pi┬│ce Siatkowej Szk├│┬│ Ponadgimnazjalnych
03.02.2010.
Dnia 13.01.2010r. na hali sportowej OSiR odby³y siê fina³y Mistrzostw W³oc³awka SZS w Pi³ce Siatkowej Szkó³ Ponadgimnazjalnych mê¿czyzn, do których zakwalifikowa³a siê równie¿ reprezentacja naszej szko³y.
Czytaj ca│oŠ
 
Olimpiada Wiedzy o Polsce i ┬Žwiecie Wsp├│┬│czesnym
02.02.2010.

Adrian Pokrywczy├▒ski (III f), Piotr Wa┬│├¬sa i Mariusz Braszkiewicz (II f) zakwalifikowali si├¬ do etapu centralnego 51 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i ┬Žwiecie Wsp├│┬│czesnym. Zawody fina┬│owe odb├¬d┬▒ si├¬ w Warszawie w dniach 13-14 marca.

 
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
20.01.2010.

16 stycznia w Toruniu odby³y siê zawody etapu okrêgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.
Adrian Pokrywczyñski z IIIf wywalczy³ w niej awans do etapu centralnego, który odbêdzie siê w dniach 20-21 marca w Pu³tusku.

 
Olimpiada o Przedsi├¬biorczo┬Âci
15.01.2010.

Do II etapu Olimpiady o Przedsi├¬biorczo┬Âci w roku szkolnym 2009/2010 zakwalifikowali si├¬:
Piotr Lach III B, Mateusz Kacprzyk III A, Paulina Milak III B, Ewelina Rydz III F, Christopher Regli├▒ski III A, Przemys┬│aw Hejman III B.
Zawody pó³fina³owe odbêd± siê 4 marca 2010r. w Poznaniu.

 
Olimpiada Jêzyka Angielskiego
15.01.2010.
Jan Wojtecki z kl. IIB i Karol Szymañski z kl. IID zakwalifikowali siê do drugiego etapu olimpiady jêzyka angielskiego.
Zawody odb├¬d┬▒ si├¬ w dniach 25-26.01.2010 na Uniwersystecie Gda├▒skim. 
 
««  start « poprz. 81 82 83 84 85 86 87 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1201 - 1215 z 1301
lzk


lzk


lzk

Facebook