Kierunki kształcenia 2019/2020

Rekrutacja dla liceum 3-letniego i 4-letniego 
na rok szkolny 2019/2020

klasa

Kierunek kształcenia

Liczba miejsc

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Języki obce

A/B

matematyczno - fizyczny  
z informatyką lub jęz.angielskim

60

matematyka, fizyka,
informatyka
lub j. angielski

język polski, matematyka, fizyka, j. angielski

hiszpański, francuski, rosyjski

C

biologiczno - chemiczny

30

biologia, chemia

język polski, matematyka, biologia, chemia

hiszpański, niemiecki

D

społeczno - prawny

30

j .polski, historia, (wiedza o społeczeństwie tylko dla liceum 3-letniego)

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

francuski, niemiecki


We wszystkich klasach językiem wiodącym jest język angielski
 

Facebook