Kierunki kształcenia 2017/2018

1. W roku szkolnym 2017/2018 I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej dysponuje 180 miejscami w klasach pierwszych.
2. Podstawę do zakwalifikowania kandydata do wybranego oddziału szkoły stanowi miejsce zajęte na liście kandydatów według uzyskanych przez niego punktów. 
3. Kierunki kształcenia oraz punktowane przedmioty do poszczególnych klas:

 
Kierunki kształcenia:

A/B matematyczno-fizyczny z informatyką lub językiem angielskim (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy)
C biologiczno-chemiczny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia)
D przyrodniczo-politechniczny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia)
E społeczno-prawny z językiem angielskim (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia, j. angielski)
F społeczno-prawny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, historia)


Klasa A i B matematyczno-fizyczne z informatyką lub językiem angielskim (60 miejsc)
W zakresie rozszerzonym nauczanie matematyki, fizyki oraz informatyki lub języka angielskiego. Kontynuacja nauki języka angielskiego, drugi język do wyboru: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce. Absolwentów przygotowujemy do studiowania nauk ścisłych i kierunków politechnicznych.

Klasy C biologiczno-chemiczna (30 miejsc)
W zakresie rozszerzonym nauczanie biologii i chemii. Języki obce: kontynuacja języka angielskiego, drugi język do wyboru: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, statystyka w naukach przyrodniczych. Absolwentów przygotowujemy do studiowania medycyny, farmacji, stomatologii, weterynarii, biologii, biotechnologii, chemii, kierunków związanych z ochroną środowiska. 

Klasy D przyrodniczo-politechniczna (30 miejsc)
W zakresie rozszerzonym nauczanie biologii, chemii i matematyki. Języki obce: kontynuacja języka angielskiego, drugi język do wyboru: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, statystyka w naukach przyrodniczych. Absolwentów przygotowujemy do studiowania medycyny, farmacji, stomatologii, weterynarii, biologii, biotechnologii, chemii, kierunków politechnicznych oraz związanych z ochroną środowiska. 

Klasa E społeczno-prawna z językiem angielskim (30 miejsc)
W zakresie rozszerzonym nauczanie języka polskiego, historii i języka angielskiego. Drugi język do wyboru: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski. Przedmioty uzupełniające: przyroda. Absolwentów przygotowujemy do studiowania prawa, psychologii, filologii, socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, medioznawstwa, komunikacji społecznej, lingwistyki stosowanej, politologii, kognitywistyki. 

Klasa F społeczno-prawna (30 miejsc)
W zakresie rozszerzonym nauczanie historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie. Możliwość dodatkowych lekcji języka polskiego od klasy drugiej. Języki obce: kontynuacja języka angielskiego, drugi język do wyboru: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski.  Absolwentów przygotowujemy do studiów prawniczych oraz społecznych (np. prawo, historia, socjologia, politologia, europeistyka, bezpieczeństwo narodowe, administracja, stosunki międzynarodowe). 


Uwaga:
• Od klasy drugiej istnieje możliwość uczenia się przedmiotów w rozszerzeniu innych niż wskazane w poszczególnych kierunkach kształcenia, jeżeli po I semestrze klasy pierwszej uczniowie wskażą inne przedmioty w zakresie rozszerzonym, dyrektor może podjąć decyzję o ich zmianie.
• Drugi język: jeżeli grupa będzie mniej liczna niż 12 osób, decyzję o tym, jaki język będzie nauczany, podejmuje dyrektor.