Refleksje nauczyciela Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
08.05.2015.
 
Nasze nauczycielskie refleksje po roku nauki.
Nauczanie chemii i biologii w języku angielskim.

Niewątpliwie Gimnazjum Dwujęzyczne można uznać za ciekawy eksperyment prezentujący oblicze włocławskiej Edukacji. Młodzież która przyszła do naszego gimnazjum ze świadectwami dobrymi i bardzo dobrymi zetknęła się z nową sytuacją- nową szkoła, nauczycielami i nowymi przedmiotami- biologią i chemią, co więcej częściowo prowadzonymi w języku angielskim.
Przygotowywanie prezentacji, tłumaczenie ze słownikiem nowych pojęć, sięganie po fachową literaturę… ciężka praca. Efekty są jednak zdumiewające- uczniowie umieją nazywać otaczający ich świat w języku obcym, nie boją się prezentować swoich projektów na forum klasy, umieją już występować przed kamerami i opanować swój stres i emocje. Nie straszne im będzie wejście w świat nauki, podjęcie wyzwania w języku obcym, studiowanie w nim zarówno w kraju jak i za granicą; a rynek pracy otwarty będzie dla nich także w innych krajach europejskich.
Teraz wiemy, że warto było…
Biorąc pod uwagę tegoroczne doświadczenie i mając na uwadze zapytania dotyczące przedmiotów nauczanych w języku angielskim, przedstawiamy koncepcję pracy na lekcjach chemii i biologii z elementami języka angielskiego.
1. Chemia i biologia nauczane są zgodnie z programami nauczania tych przedmiotów  w gimnazjum.
2. Na lekcjach wykorzystywane są podręczniki i ćwiczenia wydawnictwa Nowej Ery a dodatkowo materiały w języku angielskim opracowywane przez nauczycieli na podstawie podręczników angielskich zostają przekazane uczniom. 
3. W I semestrze uczeń zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia jednej prezentacji w języku angielskim (w ilości od 5 do 10 obowiązkowych zdań na ocenę bardzo dobrą) prezentacje (projekty) można obejrzeć na filmie na stronie szkoły w zakładce dla gimnazjum.
4. W I semestrze na lekcjach chemii i biologii wprowadzane będą tylko krótkie notatki z lekcji w języku angielskim (około 5 zdań z danej lekcji) oraz słownictwo i wyrażenia obejmujące do 20% przerabianego materiału.
5. Nowe pojęcia i wprowadzanie nowego materiału wyjaśniane są tylko w języku polskim
6. Już w pierwszej klasie oprócz obowiązkowych godzin chemii i biologii przewiduje się dodatkowe zajęcia z tych przedmiotów rozwijające pasje i zainteresowania uczniów.
7. Od drugiego semestru rozpatrywane będzie zwiększenie materiału przekazywanego w języku angielskim- po wzięciu pod uwagę poziomu językowego uczniów intensywnie uczących się języka angielskiego w I semestrze.

Przygotowały:
Agnieszka Czarnecka – nauczyciel biologii z elementami języka angielskiego
Ewa Raszkiewicz- nauczyciel chemii i języka angielskiego

 

Facebook