Rada Rodziców Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

we Włocławku ul. Mickiewicza 6

Bank Zachodni WBK S.A. O/Włocławek

91 1090 2590 0000 0001 3070 8769


Rok szkolny 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców

1. Makarewicz Wioleta przewodniczący I C

2. Rojek Krystyna wiceprzewodniczący I E

3. Berkowska Monika sekretarz II D

4. Gałkin Marcin skarbnik I F

5. Osiński Paweł członek III A

6. Kwaśniewski Tomasz członek II A


Komisja Rewizyjna

1. Budzeniusz Monika przewodnicząca III F

2. Białek Grzegorz członek III D

3. Adamczewska Karolina członek III GD


Przedstawiciele rad oddziałowych do Rady Rodziców


II GD Towiańska Karolina

III GD Adamczewska Karolina

I A Maciejewski Kamil

I B Jakubas Maciej

I C Makarewicz Wioleta

I D Maciaś-Jonczyk Anna

I E Rojek Krystyna

I F Gałkin Marcin

II A Kwaśniewski Tomasz

II C Dopieralska Ewa

II D Berkowska Monika

II E Żakowiecka Edyta

II F Kazanecka Karina

III A Osiński Paweł

III B Podlewski Marek

III C Semeniuk Kamila

III D Białek Grzegorz

III E Dembczyński Włodzimierz

III F Budzeniusz Monika 


Harmonogram spotkań z rodzicami i zebrania Rady Rodziców

 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w r. szk. 2017/2018

Data

Tematyka spotkań

Odpowiedzialni

07.09.2017

Zebrania rodziców kl. I w auli, klas II i III w klasach. Wybór przedstawicieli rad klasowych.

Informacje o WSO, PSO, wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania.

Zebranie studniówkowe.

Informacja wychowawców klas III o sposobie dostosowania warunków do indywidualnych potrzeb uczniów i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego 2018.

dyrektor

wychowawcy klas

 

21.09.2017

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Sprawozdanie z działalności RR, z realizacji planu finansowego.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej .

Wybory Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej.

Przedstawienie  „Planu Nadzoru Pedagogicznego”.

Przedstawienie Planu Finansowego Wydatków i Dochodów Budżetowych na rok 2018 przez dyrektora szkoły.

Podjęcie uchwały w sprawie ochrony uczniów przez firmę ochroniarską.

dyrektor

przewodniczący RR

Komisja Rewizyjna

23.11.2017

Zebranie z rodzicami – półwywiadówki.

Plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.

Propozycja planu współpracy szkoły z Radą Rodziców.

Realizacja wpłat na Radę Rodziców.

Sprawy bieżące.

dyrektor

wychowawcy klas

przewodniczący RR

08.02.2018

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – wywiadówki.

Analiza sytuacji finansowej RR.

Sprawozdanie dyrektora z pracy szkoły za I okres.

Zapoznanie z wynikami próbnych matur.

dyrektor

wychowawcy klas

przewodniczący RR

15.03.2018

Wywiadówka śródokresowa -  oceny, zagrożenia w klasach III liceum, (kl. I i II liceum i kl. gimnazjum – indywidualne spotkania z rodzicami)

dyrektor

wychowawcy klas

17.05.2018

Spotkania z rodzicami uczniów klas I i II liceum

i gimnazjum.

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjnych ocenach z zachowania.

Analiza potrzeb szkoły w zakresie zaopatrzenia w pomoce naukowe, nagrody dla uczniów, sprawy bieżące.

Przygotowania do zakończenia roku szkolnego.

Bieżące sprawy dydaktyczne i wychowawcze.

dyrektor

wychowawcy klas

przewodniczący RR

     06.2018

Wyrażenie opinii o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Zapoznanie Rady Rodziców ze sprawozdaniem dyrektora z  nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.

dyrektor

 

     09.2018

Ocena realizacji planu pracy RR.

Sprawozdanie finansowe.

Przygotowanie materiału na zebranie trójek klasowych.

dyrektor

przewodniczący RR

Komisja Rewizyjna


Istnieje możliwość indywidualnego kontaktu z wychowawcami i nauczycielami wg ustaleń  w klasach oraz harmonogramu  dyżurów nauczycieli przeznaczonych na rozmowy z rodzicami.

Zebrania Prezydium Rady Rodziców mogą odbywać się w innych terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady Rodziców lub Dyrektora Szkoły.