WYKAZ PODR├ŐCZNIK├ôW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Klasy I

Biologia
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
A. Helmin, J. Holeczek: Biologia na czasie 1.Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era.(1006/1/2019)
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1. F. Dubert, M. Jurgowiak, W. Zamachowski: Biologia na czasie 4. Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era. (1010/4/2022)
2. M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski: Biologia na czasie 1.Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era.(1010/1/2019)

Chemia
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
R. M. Janiuk, M. Chmurska, G. Osiecka, W. Anusiak, M. Sobczak: Chemia. Podrêcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 1.WSiP.(1024/1/2019)
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Litwin, Sz. Styka-Wlaz┬│o, J. Szymo├▒ska: To jest chemia. Cz├¬┬Â├Ž 1. Chemia og├│lna i nieorganiczna. Podr├¬cznik dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era.(991/1/2019)

Edukacja dla bezpiecze├▒stwa
B. Breitkopf, M. Cie┬Âla: Edukacja dla bezpiecze├▒stwa. Podr├¬cznik. Szko┬│a ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy. Nowa edycja. WSiP. (992/2022/z1)

Fizyka
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
M. Braun, W. ┬Žliwa: Odkry├Ž fizyk├¬. Podr├¬cznik dla klasy 1 liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era.(1001/1/2019). 
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Braun, K. Byczuk, A. Seweryn-Byczuk, E. W├│jtowicz: Zrozumie├Ž fizyk├¬. Podr├¬cznik dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz├¬┬Â├Ž 1. Nowa Era (1002/1/2019) + Zbi├│r zada├▒ B. Mendel, J. Mendel, T. Stolecka, E. W├│jtowicz: Zrozumie├Ž fizyk├¬: zbi├│r zada├▒ do fizyki dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz.1
 
Geografia
(W klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym).
R. Malarz, M. Wiêckowski: Oblicza geografii 1. Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era.(983/1/2019)
(W klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
R. Malarz, M. Wiêckowski, P. Kroh: Oblicza geografii 1. Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era.(973/1/2019)

Historia
(W klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
M. N. Faszcza, R. Lolo, K. Wi┬Âniewski: Historia. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy. Nowa edycja. WSiP.(1147/1/2022)
(W klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
J. Choiñska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zieliñska: Historia. Podrêcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Nowa edycja. WSiP.(1146/1/2022)

Historia i tera┬╝niejszo┬Â├Ž
I. Modzelewska-Rysak,L. Rysak, K. Wilczy├▒ski, A. Cisek: Historia i tera┬╝niejszo┬Â├Ž. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Cz├¬┬Â├Ž 1. WSiP.(1155/1/2022)

Jêzyk angielski
W klasach pierwszych tytu³ i poziom podrêcznika zostanie ustalony z nauczycielem ucz±cym po opracowaniu wyników testu diagnozuj±cego i podziale na grupy jêzykowe.

Jêzyk francuski
M. Piotrowska-Skrzypek, M. Gajos, M. Deckert, D.Biele: C'est parti!1.Draco Sp. z o. o. (989/1/2019)

Jêzyk hiszpañski
M.Spycha³a-Wawrzyniak,X.P.López,A.Dudziak-Szuka³a,A.Ka¼mierczak,J.C.G.González: Descubre 1.Draco Sp. z o.o.(996/1/2019)

Jêzyk niemiecki
B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska: PERFEKT 1.Podrêcznik.Jêzyk niemiecki dla liceów i techników. Pearson Central Europe Sp. z o.o.(942/1/2019)

Jêzyk polski
1.A.Kalbarczyk,D.Chemperek,D.Trze┬Âniowski:Oblicza epok. J├¬zyk polski. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Klasa 1.Cz├¬┬Â├Ž 1.Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa edycja. WSiP(952/1/2022/z1)
2.A.Kalbarczyk,D.Chemperek,D.Trze┬Âniowski:Oblicza epok. J├¬zyk polski. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Klasa 1.Cz├¬┬Â├Ž 2.Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP(952/2/2019) 

Jêzyk rosyjski
O. Tatarchyk: Новый как раз 1 J├¬zyk rosyjski. Podr├¬cznik. Liceum technikum. Cz├¬┬Â├Ž 1 (z nagraniami). WSiP. (1134/1/2022)

Matematyka
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
M. Kurczab, E. Kurczab, E. ┬Žwida: Matematyka. Podr├¬cznik do lice├│w i technik├│w. Klasa 1.Zakres podstawowy+ Zbi├│r zada├▒. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.(972/1/2019)
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Kurczab,E. Kurczab, E. ┬Žwida: Matematyka. Podr├¬cznik do lice├│w i technik├│w. Klasa 1.Zakres rozszerzony +Zbi├│r zada├▒. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp.z o.o. (979/1/2019)

Plastyka ( klasy 1a,b,d,e,f)
M. Ipczy├▒ska, N. Mrozkowiak: Spotkania ze sztuk┬▒. Podr├¬cznik do plastyki dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Nowa Era.(1009/2019) 

 
Klasy II 

Biologia
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
A. Helmin, J. Holeczek: Biologia na czasie 2.Podr├¬cznik dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era.(1006/2/2020) 
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski: Biologia na czasie 2.Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era.(1010/2/2020)

Chemia
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
R. M. Janiuk, M. Chmurska, G. Osiecka, W. Anusiak, M. Sobczak: Chemia. Podrêcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 2.WSiP. (1024/2/2020)
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Litwin, Sz. Styka-Wlaz┬│o, J. Szymo├▒ska: To jest chemia. Cz├¬┬Â├Ž 1. Chemia og├│lna i nieorganiczna. Podr├¬cznik dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era.(991/1/2019)

Fizyka
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
M. Braun, W. ┬Žliwa: Odkry├Ž fizyk├¬. Podr├¬cznik dla klasy 2 liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era. (1001/2/2020)
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Braun, K. Byczuk, A. Seweryn-Byczuk, E. W├│jtowicz: Zrozumie├Ž fizyk├¬. Podr├¬cznik dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz├¬┬Â├Ž 2. Nowa Era. (1002/2/2020)

Geografia
(W klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
R. Uliszak, K. Wiedermann, T. Rachwa³, P. Kroh: Oblicza geografii 2. Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era.(983/2/2020).
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
T. Rachwa³, W. Kilar: Oblicza geografii 2. Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era.(973/2/2020)

Historia
(W klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
J. Czubaty : Historia. Podrêcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy. WSiP.(987/2/2020).
(W klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
J. Choiñska-Mika, P. Szlanta, K. Zieliñska: Historia. Podrêcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres rozszerzony. WSiP. (982/2/2020).

Historia i tera┬╝niejszo┬Â├Ž
I. Modzelewska-Rysak,L. Rysak, K. Wilczy├▒ski, A. Cisek, M. Buczy├▒ski, T. Grochowski, W. Pelczar: Historia i tera┬╝niejszo┬Â├Ž. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Cz├¬┬Â├Ž 2. WSiP. (1155/2/2022)

Jêzyk angielski
(w klasach II dob├│r podr├¬cznika w zale┬┐no┬Âci od poziomu, kt├│ry by┬│ ustalony w klasie I)
1.V. Evans, J. Dooley: On Screen Intermediate B1+/B2. Express Publishing. (946/3/2019) + nowy podrêcznik
2. M. Rosi├▒ska, L. Edwards: New Password B1+. Macmillan Polska Sp. z o.o.(1131/2/2022) lub
3. M. Rosi├▒ska, L. Edwards, G. J. Manin: New Password B2. Macmillan Polska Sp. z o.o. (1131/3/2022)

J├¬zyk francuski 
M. Piotrowska-Skrzypek, M. Gajos, M. Deckert, M. Sowa, E. Kalinowska: C'est parti!2. Draco Sp. z o.o + Zeszyt ├Žwicze├▒.(989/2/2019)

J├¬zyk hiszpa├▒ski 
M. Spycha³a-Wawrzyniak, X. P. López, A. Dudziak-Szuka³a, A. Ka¼mierczak, J. C. G. González: Descubre 2.Draco Sp. z o.o.(996/2/2019)

Jêzyk niemiecki
B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska: PERFEKT 2.Podrêcznik.Jêzyk niemiecki dla liceów i techników. Pearson Central Europe Sp. z o.o.(942/2/2019)

Jêzyk polski
A. Kalbarczyk, D. Chemperek, D. Trze┬Âniowski: Oblicza epok. J├¬zyk polski. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Cz├¬┬Â├Ž 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP.(952/3/2020).
A. Kalbarczyk, D. Chemperek, D. Trze┬Âniowski: Oblicza epok. J├¬zyk polski. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Cz├¬┬Â├Ž 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP.(952/4/2020).

Matematyka
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
M. Kurczab, E. Kurczab, E. ┬Žwida: Matematyka. Podr├¬cznik do lice├│w i technik├│w. Klasa 2.
Zakres podstawowy+ Zbi├│r zada├▒. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.(972/2/2020)
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Kurczab, E. Kurczab, E. ┬Žwida: Matematyka. Podr├¬cznik do lice├│w i technik├│w. Klasa 2. Zakres rozszerzony +Zbi├│r zada├▒. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o. (979/2/2020)

Podstawy przedsi├¬biorczo┬Âci
J. Neneman, M. Gera-Pikulska, E. Kowalczyk-Boro├▒,E. Milan-Gee, P. Mi┬Âkiewicz: Ekonomia stosowana. Fundacja M┬│odzie┬┐owej Przedsi├¬biorczo┬Âci.(1105/2020)

Klasy III 

Biologia
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
J. Holeczek: Biologia na czasie 3. Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era. (1006/3/2021).
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, W. Zamachowski: Biologia na czasie 3. Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era. (1010/3/2021).

Chemia
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
R. M. Janiuk, M. Chmurska, G. Osiecka, W. Anusiak, M. Sobczak: Chemia. Podrêcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 3. WSiP.(1024/3/2021).
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Litwin, Sz. Styka-Wlaz┬│o, J. Szymo├▒ska: To jest chemia. Cz├¬┬Â├Ž 2. Chemia organiczna. Podr├¬cznik dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era. (991/2/2020).

Fizyka
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
L. Lehman, W. Polesiuk, G. Wojewoda: Fizyka. Podrêcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. WSiP.(999/3/2021).
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Fia³kowska, B. Sagnowska, J. Salach: Fizyka. Podrêcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony. WSiP.(975/3/2021).

Geografia
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
Cz. Adamiak, M. ┬Žwitoniak, A. Dubownik, M. Nowak, B. Szyda: Oblicza geografii 3. Podr├¬cznik dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era.(983/3/2021).
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. ┬Žwitoniak, T. Wieczorek, R. Malarz, T. Karasiewicz, M. Wi├¬ckowski: Oblicza geografii 3. Podr├¬cznik dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era. (973/3/2021).

Historia
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
J. Czubaty, P. Szlanta: Historia. Podrêcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. WSiP. (987/3/2021).
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
J. Choiñska-Mika, P. Szlanta, K. Zieliñska: Historia. Podrêcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony. WSiP. (982/3/2021).

Jêzyk angielski
(W klasach III dob├│r podr├¬cznika w zale┬┐no┬Âci od poziomu, kt├│ry by┬│ ustalony w klasie II)
1. V. Evans, J. Dooley: On Screen Upper-Intermediate B2+. Express Publishing. (946/4/2019) + nowy podr├¬cznik. (informacja we wrze┬Âniu)
2. M. Rosi├▒ska, L. Edwards, G. J. Manin: Password Reset B2. Macmillan. (954/3/2019)
3. M. Rosi├▒ska. G. J. Manin: Password Reset B2+. Macmillan. (954/4/2020)

Jêzyk francuski
M. Piotrowska-Skrzypek, M. Deckert, M. Sowa: C'est Parti ! 3. Draco Sp. z o.o. (989/3/2021).

Jêzyk hiszpañski
M. Spycha┬│a-Wawrzyniak, X. Pascual-Lopez, A. Dudziak-Szuka┬│a, A. Ka┬╝mierczak, J. C. G. Gonzalez: Descubre 3. Draco Sp. z o.o. 996/3/2020

Jêzyk niemiecki
B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska: PERFEKT 3.Podrêcznik.Jêzyk niemiecki dla liceów i techników. Pearson Central Europe Sp. z o.o. (942/3/2020).

Jêzyk polski
(we wszystkich klasach III, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
J. Ko┬Âcierzy├▒ska, A. Cisowska, A. Wr├│blewska, M. Matecka, A. R├│wny, J. Ginter:
Ponad s┬│owami. Podr├¬cznik do j├¬zyka polskiego dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum dla klasy 3. Cz├¬┬Â├Ž 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era. (1014/5/2021).
J. Ko┬Âcierzy├▒ska, A. Cisowska, M. Matecka, A. Wr├│blewska, J. Ginter, A. R├│wny:
Ponad s┬│owami. Podr├¬cznik do j├¬zyka polskiego dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum dla klasy 3. Cz├¬┬Â├Ž 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era. (1014/6/2021).
(W klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1. D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trze┬Âniowski: Oblicza epok. J├¬zyk polski. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Cz├¬┬Â├Ž 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP. (952/5/2021).
2. D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trze┬Âniowski: Oblicza epok. J├¬zyk polski. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Cz├¬┬Â├Ž 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP. (952/6/2021).

Jêzyk rosyjski
1.O. Tatarchyk: Kak рaз. J├¬zyk rosyjski. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Cz├¬┬Â├Ž 2. WSiP. (966/2/2020). (kontynuacja podr├¬cznika z kl. II).
2. O. Tatarchyk: Как раз. J├¬zyk rosyjski. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Klasa 3. WSiP. (966/3/2021).

Matematyka
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie podstawowym)
M. Kurczab, E. Kurczab, E. ┬Žwida: Matematyka. Podr├¬cznik do lice├│w i technik├│w. Klasa 3. Zakres podstawowy + Zbi├│r zada├▒. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o. (972/3/2021).
(w klasach, kt├│re realizuj┬▒ przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Kurczab, E. Kurczab, E. ┬Žwida: Matematyka. Podr├¬cznik do lice├│w og├│lnokszta┬│c┬▒cych i technik├│w. Klasa 3. Zakres rozszerzony + Zbi├│r zada├▒. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o. (979/3/2021).

Podstawy przedsi├¬biorczo┬Âci
J. Neneman, M. Gera-Pikulska, E. Kowalczyk-Boro├▒, E. Milan-Gee, P. Mi┬Âkiewicz: Ekonomia stosowana. Fundacja M┬│odzie┬┐owej Przedsi├¬biorczo┬Âci. (1105/2020)

Klasy IV

Biologia
(W klasach C, D)
F. Dubert, M. Jurgowiak, W. Zamachowski: Biologia na czasie 4. Podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era. (1010/4/2022)

Chemia
(W klasach B,C,D)
M. Litwin, Sz. Styka-Wlaz┬│o, J. Szymo├▒ska: To jest chemia. Cz├¬┬Â├Ž 2. Chemia organiczna. Podr├¬cznik dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era. (991/2/2020). 

Fizyka
(W klasie A)
M. Fia³kowska, B. Sagnowska, J.Salach: Fizyka. Podrêcznik. Liceum i technikum. Klasa 4. Zakres rozszerzony. WSiP (975/4/2022)

Geografia 
(tylko w klasach realizuj┬▒cych przedmiot na poziomie rozszerzonym)
T. Rachwa┬│, Cz. Adamiak, M. ┬Žwitoniak, P. Kroh: Oblicza geografii 4. Podr├¬cznik dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era. (973/4/2022).

Historia
(w klasach IV A,B,C,D)
P. Szlanta, A. Zawistowski: Historia. Podrêcznik. Liceum i technikum. Klasa 4. Zakres podstawowy. WSiP. (987/4/2022).
( w klasie IV E)
J. Choiñska-Mika, P. Szlanta, K. Zieliñska: Historia. Podrêcznik. Liceum i technikum. Klasa 4. Zakres rozszerzony. WSiP. (982/4/2022).

Jêzyk angielski
(W klasach IV dob├│r podr├¬cznika w zale┬┐no┬Âci od poziomu, kt├│ry by┬│ ustalony w klasie III)
1. C. Dobb, K. Lackman, J. Dooley: Express Publishing: Repetytorium dla szk├│┬│ ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony. Express Publishing. (1149/1/2023)
lub
2. C. Dobb,K. Lackman, J. Dooley:Express Publishing: Repetytorium dla szk├│┬│ ponadpodstawowych. Poziom rozszerzony. Express Publishing. (1149/2/2022)
lub
3. Marta Rosiñska, Lynda Edwards, Monika Cichmiñska: Repetytorium. Podrêcznik do szkó³ ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony. Macmillan Polska Sp. z o.o. (1139/2022)

Jêzyk francuski
M. Piotrowska-Skrzypek, M. Deckert, M. Sowa: C'est Parti ! 3. Draco Sp. z o.o. (989/3/2021) kontynuacja z klasy III

Jêzyk hiszpañski
1. M. Spycha┬│a-Wawrzyniak, X. Pascual-L├│pez, A. Dudziak-Szuka┬│a, A.Ka┬╝mierczak, J.C. G. Gonzalez: Descubre 3. Draco Sp. z o.o. (996/3/2020) kontynuacja z kl. III
2. M. Spycha┬│a-Wawrzyniak, X. Pascual-L├│pez, A. Dudziak-Szuka┬│a, A.Ka┬╝mierczak, J.C. G. Gonzalez: Descubre 4.  Draco Sp. z o.o. (996/4/2021)

Jêzyk niemiecki
B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska: PERFEKT 4.Podrêcznik.Jêzyk niemiecki dla liceów i techników. Pearson Central Europe Sp. z o.o. (942/4/2021).
Jêzyk polski
(w klasach IV A,B,C,D)
J. Ko┬Âcierzy├▒ska, A. Wr├│blewska, M. Matecka, A. Cisowska, J. Baczy├▒ska-Wybra├▒ska, J. Ginter: Ponad s┬│owami. Podr├¬cznik do j├¬zyka polskiego dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum dla klasy 4. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era. (1014/7/2022).
(W klasie IV E)
D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trze┬Âniowski: Oblicza epok. J├¬zyk polski. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Klasa 4. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP. (952/7/2022)

Jêzyk rosyjski
1.O. Tatarchyk: Как раз. J├¬zyk rosyjski. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Klasa 3. WSiP. (966/3/2021). (Kontynuacja podr├¬cznika z kl. III).
2. O. Tatarchyk: Как раз. J├¬zyk rosyjski. Podr├¬cznik. Liceum i technikum. Cz├¬┬Â├Ž 4. WSiP. (966/4/2022)

Matematyka
(w klasach IV C,D,E)
M. Kurczab, E. Kurczab, E. ┬Žwida: Matematyka. Podr├¬cznik do lice├│w i technik├│w. Klasa 4. Zakres podstawowy + Zbi├│r zada├▒. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o. (972/4/2022). 
(w klasie IV A,B)
M. Kurczab, E. Kurczab, E. ┬Žwida: Matematyka. Podr├¬cznik do lice├│w og├│lnokszta┬│c┬▒cych i technik├│w. Klasa 4. Zakres rozszerzony + Zbi├│r zada├▒. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o. (979/4/2022).

 
lzk


lzk


lzk

Facebook