Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Klasy I

Biologia
E.Bonar,W.Krzeszowiec-Jeleń,S.Czachorowski:Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół
ponadgimazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era

Chemia
R.Hassa,A.Mrzigod,J.Mrzigod:To jest chemia.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa
J.Słoma:Żyję i działam bezpiecznie.Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół
ponadgimnazjalnych.Nowa Era

Fizyka
M.Fiałkowska,J.M.Kreiner,M.Godlewski,Sz.Godlewski,K.Kozak,J.Mazur:Świat fizyki.Podręcznik.
Szkoły ponadgimnazjalne.Zakres podstawowy.WSiP

Geografia
R.Uliszak,K.Wiedermann:Oblicza geografii.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres
podstawowy.Nowa Era

Historia
S.Roszak,J.Kłaczkow:Poznać przeszłość.Wiek XX.Podręcznik do historii dla szkół
ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy.Nowa Era

Język angielski
(W klasach pierwszych tytuł i poziom podręcznika zostanie ustalony z nauczycielem uczącym po
opracowaniu wyników testu diagnozującego i podziale na grupy językowe)
M.Rosińska,L.Edwards:Password 1 lub 2.Macmillan Polska Sp.z o.o. lub V.Evans,J.Dooley:On Screen Intermediate B1+/B2 2.EGIS

Język francuski
Marie-Noélle Cocton,É.Heu,C.Houssa,É.Kasazian,D.Dupleix,D.Ripaud:Saison 1 Méthode de
français.Wydawnictwo"Nowela"Sp.z o.o.

Język hiszpański
M.Spychała,X.P.López,A.Dudziak-Szukała,A.Kaźmierczak,J.C.G.González:Descubre A1.1.Wydawnictwo Draco 
Sp.z o.o. 

Język niemiecki
(W klasach pierwszych tytuł i poziom podręcznika zostanie ustalony z nauczycielem uczącym, 
po opracowaniu wyników testu diagnozującego i podziale na grupy językowe).
K.Łuniewska,U.Tworek,Z.Wąsik,M.Zagórna:Alles klar Neu 1.Język niemiecki.Podręcznik do szkół
ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy.WSiP

Język polski
1.M.Chmiel,E.Kostrzewa,A.Równy:Ponad słowami.Podręcznik do języka polskiego dla liceum 
i technikum.Zakres podstawowy i rozszerzony.Klasa 1.Część 1 i Część 2.Nowa Era
(we wszystkich klasach I,które realizują przedmiot w zakresie podstawowym)

2.W.Bobiński,A.Janus-Sitarz,M.Pabisek:Nowe Lustra świata.Starożytność-średniowiecze.
Podręcznik.Liceum i technikum.Część 1 i Część 2 Renesans-oświecenie.Zakres podstawowy 
i rozszerzony.WSiP(w klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozrzerzonym)

Język rosyjski
Zybert M.:Нᴏвый Диaлᴏг 1.Język rosyjski.Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. WSiP

Matematyka
1.M.Kurczab,E.Kurczab,E.Świda:Matematyka.Podręcznik do liceów i techników.Zakres
podstawowy.Klasa 1.Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o. o.+ Zbiór zadań
(we wszystkich klasach I z wyjątkiem klas realizujących poziom rozszerzony).

2.M.Kurczab,E.Kurczab,E.Świda:Matematyka.Podręcznik do liceów i techników.
Zakres podstawowy i rozszerzony.Klasa 1.Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp.z o.o.+ Zbiór zadań
(w klasach realizujących przedmiot w zakresie rozszerzonym)

Podstawy przedsiębiorczości
J.Neneman,H.Micińska,P.Miśkiewicz,P.Różycki,K.Rzentarzewska,A.Zarzycka:Ekonomia stosowana.Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości.Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Wiedza o kulturze
M.Bokiniec,B.Forysiewicz,J.Michałowski,N.Mrozkowiak-Nastrożna,G.Nazaruk,M.Sacha,G.Świętochowska:Spotkania z kulturą.
Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum.Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie
A.Janicki:W centrum uwagi.Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.Nowa Era


Klasy II

Biologia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1.M.Guzik,E.Jastrzębska,R.Kozik,R.Matuszewska,E.Pyłka-Gutowska,W.Zamachowski:
Biologia na czasie 1.Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.Nowa Era

2.F.Dubert,R.Kozik,S.Krawczyk,A.Kula,M.Marko-Worłowska,W.Zamachowski: Biologia na czasie 2.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres rozszerzony.Nowa Era

Chemia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1.M.Litwin,Sz.Styka-Wlazło,J.Szymońska:To jest chemia.Część 1.Chemia ogólna i nieorganiczna.
Podręcznik dla liceum i technikum.Zakres rozszerzony.Nowa Era

2.M.Litwin,Sz.Styka-Wlazło,J.Szymońska:To jest chemia.Część 2.Chemia organiczna.Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych.Zakres rozszerzony.Nowa Era

Fizyka
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M.Braun,A.Byczuk,K.Byczuk,E.Wójtowicz:Zrozumieć fizykę.Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych.Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.Cz.1 i Cz.2.Nowa Era

Historia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1.R.Kulesza,K.Kowalewski:Zrozumieć przeszłość 1.Starożytność i średniowiecze.
Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres rozszerzony.Nowa Era
2.P.Klint,P.Galik:Zrozumieć przeszlość.Dzieje nowożytne.Podręcznik do historii
dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres rozszerzony.Część 2.Nowa Era

Historia i Społeczeństwo
M. Markowicz, O. Pytlinska, A. Wyroda: Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.
Podręcznik. Liceum i technikum. WSiP

Język angielski
(w klasach II dobór podręcznika w zależności od poziomu, który był realizowany w klasie I)
1.V.Evans,J.Dooley:On Screen Intermediate B1+/B2 2.EGIS
2.V.Evans,J.Dooley:On Screen Upper-Intermediate.Express Publishing
lub
1.M.Rosińska,L.Edwards:Password 2.Macmillan Polska Sp.z o.o.
2.M.Rosińska,G.J.Manin:Password 3.Macmillan Polska Sp.z o.o.

Język francuski
M.N.Cocton ,A.De Oliveira, A.Dintilhac, D.Dupleix, D.Ripaud: Saison 2 Méthode de francais. Wydawnictwo "Nowela"Sp. z o.o.

Język hiszpański
M.Spychała,X.P.López,A.Dudziak-Szukała,A.Kaźmierczak,J.C.G.González:Descubre A1.2/A2.Wydawnictwo Draco Sp. z o.o.

Język niemiecki
(W klasach II dobór podręcznika w zależności od poziomu, który był realizowany w klasie I)
K.Łuniewska,U.Tworek,Z.Wąsik,M.Zagórna:Alles klar Neu 2.Język niemiecki.Podręcznik do szkół
ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy.WSiP

Język polski
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie podstawowym)
1.M.Chmiel,A.Równy:Ponad słowami.Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.Zakres
podstawowy i rozszerzony.Klasa 2.Część 1.Nowa Era
2.M.Chmiel,A.Równy,E.Mirkowska-Treugutt:Ponad słowami.Podręcznik do języka polskiego dla
liceum i technikum.Zakres podstawowy i rozszerzony.Klasa 2.Część2

3.W.Bobiński,A.Janus-Sitarz,M.Pabisek:Lustra Świata.Cz. 3 i Cz. 4.WSiP.(W klasach,które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)

Język rosyjski
M.Zybert:Нᴏвый Диaлᴏг2.Język rosyjski.Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych.Część 2.WSiP

Matematyka
1.M.Kurczab,E.Kurczab,E.Świda:Matematyka.Podręcznik do liceów i techników.Zakres podstawowy
i rozszerzony.Klasa 2.Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp.z o.o.+ Zbiór zadań
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)

2.M.Kurczab,E.Kurczab,E.Świda:Matematyka.Podręcznik do liceów i techników.Zakres podstawowy.
Klasa 2.Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp.z o.o.+ Zbiór zadań
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie podstawowym)


Klasy III

Biologia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
F.Dubert,M.Jurgowiak,M.Marko-Worłowska,W.Zamachowski:Biologia na czasie 3.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres rozszerzony.Nowa Era

Chemia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M.Litwin,Sz.Styka-Wlazło,J.Szymońska:To jest chemia.Część 2.Chemia organiczna.Podręcznik 
dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres rozszerzony i technikum.Zakres rozszerzony.Nowa Era

Fizyka
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M.Braun,A.Byczuk,K.Byczuk,E.Wójtowicz:Zrozumieć fizykę.Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych.Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.Cz.3.Nowa Era

Geografia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
R.Malarz,M.Więckowski:Oblicza geografii 3.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony.Nowa Era

Historia
(W klasach,które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1. P. Galik: Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3. Nowa Era
2. J. Kłaczkow, A. Zielińska: Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 r. Podręcznik do historii
dla liceum ogólnokształcacego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 4. Nowa Era

Historia i społeczeństwo
M.Markowicz,O.Pytlinska,A.Wyroda:Historia i społeczeństwo.Ojczysty Panteon i ojczyste spory.
Podręcznik.Liceum i technikum.WSiP

Język angielski
(w zależności od poziomu, który był realizowany w klasie drugiej)
1.M.Rosińska,L.Edwards:Matura 2015 Repetytorium:poziom podstawowy i rozszerzony.Macmillan
2.V.Evans,J.Dooley:Express Publishing Matura 2015.Repetytorium.Poziom rozszerzony.Podręcznik wieloletni.EGIS

Język francuski
M.N.Cocton,A.De Oliveira,A.Dintilhac,D.Dupleix,D.Ripaud:Saison 2 Méthode de francais.Wydawnictwo"Nowela"Sp.z o.o.

Język hiszpański
M.Spychała,X.P.López,A.Dudziak-Szukała,A.Kaźmierczak,J.C.G.González:Descubre A1.2/A2.Wydawnictwo Draco Sp.z o.o.

Język niemiecki
K.Łuniewska,Z.Wąsik:Alles klar 3.Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę po gimnazjum.
Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.WSiP

Język polski
1.M.Chmiel,A.Równy,R.Pruszczyński:Ponad słowami.Podręcznik do języka polskiego dla liceum i
technikum.Zakres podstawowy i rozszerzony.Klasa 3.Nowa Era(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie podstawowym)

2.W.Bobiński,A.Janus-Sitarz,M.Pabisek:Nowe Lustra świata.Współczesność.Podręcznik do języka polskiego.
Liceum i technikum.Część 5.Zakres podstawowy i rozszerzony.WSiP(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)

Język rosyjski
O.Tatarchyk,A.Ślązak-Gwizdała:Нᴏвый Диaлᴏг 3.Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę.WSiP

Matematyka
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1.M.Kurczab,E.Kurczab,E.Świda:Matematyka.Podręcznik do liceów i techników.Zakres rozszerzony.
Klasa 3.Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp.z o.o.+ Zbiór zadań

(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie podstawowym)
2.M.Kurczab,E.Kurczab,E.Świda:Matematyka.Podręcznik do liceów i techników.Zakres podstawowy.
Klasa 3.Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp.z o.o.+Zbiór zadań

Wiedza o społeczeństwie
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
Z.Smutek,J.Maleska,B.Surmacz:Wiedza o społeczeństwie 2.Zakres rozszerzony.Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych.Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.z o.o.
 

Facebook