Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Klasy I

Biologia
E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski: Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era

Chemia
R. Hassa, A.Mrzigod, J. Mrzigod: To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy. Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa
J. Słoma: Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era

Fizyka
M. Fiałkowska, J. M. Kreiner, M. Godlewski, Sz. Godlewski, K. Kozak, J. Mazur: Świat fizyki. Podręcznik.
Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy.WSiP

Geografia
R. Uliszak, K. Wiedermann: Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era

Historia
S. Roszak,J. Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era

Język angielski
(W klasach pierwszych tytuł i poziom podręcznika zostanie ustalony z nauczycielem uczącym po opracowaniu wyników testu diagnozującego i podziale na grupy językowe)
M. Rosińska, L. Edwards: Password 1 lub 2. Macmillan Polska Sp. z o.o.

Język francuski
Marie-Noélle Cocton, É. Heu, C. Houssa, É. Kasazian, D. Dupleix, D. Ripaud: Saison 1 Méthode de français. Wydawnictwo "Nowela" Sp. z o. o.

Język hiszpański
M. Spychała, X. P. López, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J. C. G. González: Descubre A1. 1. Wydawnictwo Draco 
Sp. z o. o. 

Język niemiecki
(W klasach pierwszych tytuł i poziom podręcznika zostanie ustalony z nauczycielem uczącym, po opracowaniu wyników testu diagnozującego i podziale na grupy językowe).
K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna: Alles klar Neu 1. Język niemiecki. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. WSiP

Język polski
1. M. Chmiel, E. Kostrzewa, A. Równy: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Część 1 i Część 2. Nowa Era (we wszystkich klasach I, które realizują przedmiot w zakresie podstawowym)

2. W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, M. Pabisek: Nowe Lustra świata. Starożytność-średniowiecze. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 1 i Część 2 Renesans-oświecenie. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP (w klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozrzerzonym)

Język rosyjski
Zybert M. : Нᴏвый Диaлᴏг 1. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. WSiP 
Matematyka
1. M. Kurczab ,E. Kurczab, E. Świda: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 1. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o. o. (we wszystkich klasach I z wyjątkiem klas realizujących poziom rozszerzony).

2. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp.z o.o.
(w klasach realizujących przedmiot w zakresie rozszerzonym)

Podstawy przedsiębiorczości
J. Neneman, H. Micińska, P. Miśkiewicz, P. Różycki, K. Rzentarzewska, A. Zarzycka: Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Wiedza o kulturze
M. Bokiniec, B .Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozkowiak-Nastrożna, G. Nazaruk, M. Sacha, G. Świętochowska: Spotkaniaz kulturą.
Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie
A. Janicki: W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy. Nowa Era


Klasy II

Biologia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1. M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik, R. Matuszewska, E. Pyłka-Gutowska, W. Zamachowski:
Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era

2. F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski: Biologia na czasie 2.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era

Chemia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1. M. Litwin, Sz. Styka - Wlazło, J.Szymońska: To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna.
Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era

2. M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska: To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Nowa Era

Fizyka
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Braun, A. Byczuk, K. Byczuk, E. Wójtowicz: Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Cz . 1 i Cz. 2. Nowa Era

Geografia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1. R. Malarz, M. Więckowski: Oblicza geografii. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era

2. T. Rachwał: Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres
rozszerzony. Nowa Era

Historia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1. R. Kulesza, K. Kowalewski: Zrozumieć przeszłość 1. Starożytność i średniowiecze.
Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era
2. P. Klint, P. Galik: Zrozumieć przeszlość. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii
dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2. Nowa Era

Historia i Społeczeństwo
M. Markowicz, O. Pytlinska, A. Wyroda: Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.
Podręcznik. Liceum i technikum. WSiP

Język angielski
(w klasach II dobór podręcznika w zależności od poziomu, który był realizowany w klasie I)
1. V. Evans, J. Dooley: On Screen Intermediate B1+/B2 2. EGIS
2. V. Evans, J.Dooley: On Screen Upper-Intermediate. Express Publishing

Język francuski
M. N. Cocton, A. De Oliveira, A. Dintilhac, D. Dupleix, D. Ripaud: Saison 2 Méthode de francais. Wydawnictwo"Nowela"Sp. z o. o.

Język hiszpański
M. Spychała, X. P. López, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J. C. G. González: Descubre A1. 2 /A2. Wydawnictwo Draco Sp. z o. o.

Język niemiecki
(W klasach II dobór podręcznika w zależności od poziomu, który był realizowany w klasie I)
K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna: Alles klar Neu 2. Język niemiecki. Podręcznik do szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. WSiP

Język polski
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie podstawowym)
1. M. Chmiel, A. Równy: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres
podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Część 1. Nowa Era
2. M. Chmiel, A. Równy, E. Mirkowska - Treugutt: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla
liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Część2

3. W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, M. Pabisek: Lustra Świata. Cz. 3 i Cz. 4. WSiP. (W klasach,które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)

Język rosyjski
Zybert M. : Нᴏвый Диaлᴏг2. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Część 2. WSiP

Matematyka
1. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy
i rozszerzony. Klasa 2. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp.z o. o.
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)

2. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy.
Klasa 2. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp.z o. o.
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie podstawowym)

Wiedza o społeczeństwie
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz: Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres rozszerzony.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o. o.

Klasy III

Biologia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko - Worłowska, W. Zamachowski: Biologia na czasie 3.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era

Chemia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Litwin, Sz. Styka - Wlazło, J. Szymońska: To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik 
dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era

Fizyka
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
M. Braun, A. Byczuk, K. Byczuk, E. Wójtowicz: Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Cz. 3. Nowa Era

Geografia
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
R. Malarz, M. Więckowski: Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony. Nowa Era

Historia
(W klasach,które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1. P. Galik: Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3. Nowa Era
2. J. Kłaczkow, A. Zielińska: Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 r. Podręcznik do historii
dla liceum ogólnokształcacego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 4. Nowa Era

Historia i społeczeństwo
M. Markowicz, O. Pytlinska, A. Wyroda: Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.
Podręcznik. Liceum i technikum. WSiP

Język angielski
(w zależności od poziomu, który był realizowany w klasie drugiej)
1. M. Rosińska, L. Edwards: Matura 2015 Repetytorium:poziom podstawowy i rozszerzony. Macmillan
2. V. Evans, J. Dooley: Express Publishing Matura 2015. Repetytorium. Poziom rozszerzony. Podręcznik wieloletni. EGIS

Język francuski
M. N. Cocton, A. De Oliveira, A. Dintilhac, D. Dupleix, D. Ripaud: Saison 2 Méthode de francais. Wydawnictwo "Nowela" Sp. z o. o.

Język hiszpański
M. Spychała, X. P. López, A. Dudziak - Szukała, A. Kaźmierczak, J. C. G. González: Descubre A1. 2/A2. Wydawnictwo Draco Sp. z o. o.

Język niemiecki
K. Łuniewska, Z. Wąsik: Alles klar 3. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę po gimnazjum.
Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. WSiP

Język polski
1. M. Chmiel, A. Równy, R. Pruszczyński: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i
technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3. Nowa Era (W klasach, które realizują przedmiot w zakresie podstawowym)

2. W. Bobiński, A. Janus - Sitarz, M. Pabisek: Nowe Lustra świata. Współczesność. Podręcznik do języka polskiego.
Liceum i technikum. Część 5. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP (W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)

Język rosyjski
O. Tatarchyk, A. Ślązak - Gwizdała: Нᴏвый Диaлᴏг 3. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. WSiP

Matematyka
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
1. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony.
Klasa 3. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o. o.

(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie podstawowym)
2. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy.
Klasa 3. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o. o.

Wiedza o społeczeństwie
(W klasach, które realizują przedmiot w zakresie rozszerzonym)
Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz: Wiedza o społeczeństwie 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o. o.