LZK w rankingach
Oto lokaty uzyskane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, olimpiad przedmiotowych i opinii szkół wyższych. Opracowywany od 15 lat przez Perspektywy ranking szkół prezentuje najlepsze w kraju szkoły średnie w dwóch odrębnych kategoriach - liceów ogólnokształcących (500 najlepszych w kraju i 50 najlepszych w województwie) i techników.
 
Oto jak przedstawiają się wyniki LZK w latach ubiegłych:
 
 
 

rok

Polska

województwo

Włocławek

2018

135

4

1

2017

111

4

1

2016

111

4

1

2015

133

7

1

2014

154

7

1

2013

127

6

1

2012

118

6

1

2011

90

7

1

2010

64

7

1

2009

162

12

1

2008

147

9

1

2007

46

3

1

2006

140

11

1

2005

294

21

2

2003

79

6

1

2002

88

7

1

 

Facebook