Dlaczego LZK?
   

Dlaczego LZK?

 • Niepowtarzalna atmosfera w szkole wypracowana przez ponad 100- letnią tradycję.
 • Nauka w zabytkowym budynku, który niedawno przeszedł gruntowny remont.
 • Doświadczona, wykwalifikowana i przyjazna kadra pedagogiczna. Większość stanowią nauczyciele dyplomowani i posiadający uprawnienia egzaminatora państwowego egzaminów maturalnych.
 • Kształcenie prowadzone jest w dobrze wyposażonych pracowniach.
 • Szkoła posiada dużą salę gimnastyczną, mniejszą salę służącą do ćwiczeń gimnastycznych, tartanowe boiska wielofunkcyjne oraz siłownię, wszystkie z pełnym zapleczem sanitarnym.
 • Nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa.
 • Multimedialne centrum w bibliotece szkolnej.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi, wyjazdy na wykłady, projekcje, doświadczenia, dyskusje plenarne.
 • Możliwość rozwoju poprzez udział w olimpiadach pozwalających uzyskać indeksy wyższych uczelni oraz w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Liczni laureaci i finaliści olimpiad to chluba naszej szkoły.
 • Rokrocznie czołowe miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich ,,Perspektyw”.
 • LZK jest jedną z 6 szkół działających w województwie kujawsko-pomorskim należących  do Federacji Szkół Twórczych i  Aktywnych.
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.
 • Dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego.
 • Możliwość uczestniczenia w wycieczkach integracyjnych dla klas pierwszych oraz wycieczkach krajoznawczo-turystycznych, zagranicznych oraz edukacyjnych dla  uczniów szkoły.
 • Liczne wyjazdy do teatru czy opery.
 • Lokalizacja w centrum miasta, blisko dworca PKP-PKS i innych węzłów komunikacyjnych oraz centrów handlowych „Wzorcowania” i „City”.
 • Nauka podstaw tanecznych w ramach lekcji wychowania-fizycznego.
 • Bezpieczeństwo uczniów, nad którymi czuwa firma ochroniarska oraz stały monitoring.
 

Facebook