Dlaczego LZK?
 • Niepowtarzalna atmosfera w szkole wypracowana przez 100-letnią tradycję.
 • Doświadczona, wykwalifikowana i przyjazna kadra pedagogiczna. Większość stanowią nauczyciele dyplomowani i posiadający uprawnienia egzaminatora państwowego egzaminów maturalnych.
 • Kształcenie prowadzone jest w dobrze wyposażonych pracowniach  (m.in. w tablice interaktywne).
 • Nowocześnie wyposażone dwie pracownie komputerowe.
 • Szkoła posiada dużą salę gimnastyczną, mniejszą salę  służącą do ćwiczeń gimnastycznych, nowo otwarte, tartanowe boisko wielofunkcyjne oraz siłownię, wszystkie z pełnym zapleczem sanitarnym.
 • Multimedialne centrum w bibliotece szkolnej .
 • Współpraca z uczelniami wyższymi.
 • Możliwość rozwoju poprzez udział w olimpiadach pozwalających uzyskać indeksy wyższych uczelni oraz w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Liczni laureaci i finaliści olimpiad to chluba naszej szkoły.
 • Rokrocznie czołowe miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich "Perspektyw”.
 • LZK jedną z 6 szkół działających w województwie kujawsko- pomorskim należących  do Federacji Szkół Twórczych i  Aktywnych.
 • Szkoła corocznie ma stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (m.in. liczne koła przedmiotowe, teatralne, dziennikarskie, filmowe, filozoficzne, SKS, chór, klub europejski i wolontariat).
 • Możliwość pracy w szkolnej gazetce LuZaK.
 • Dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego.
 • Nauka języka angielskiego na różnych poziomach.
 • Możliwość wyboru drugiego języka obcego spośród czterech: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i łacińskiego. Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy. 
 • Możliwość uczestniczenia w wycieczkach integracyjnych dla klas pierwszych oraz wycieczkach krajoznawczo-turystycznych  oraz edukacyjnych  dla uczniów szkoły.
 • Organizacja licznych imprez szkolnych np. HalloweenAndrzejkiMikołajkiWalentynkiWOŚPOtrzęsiny klas IPalma Pierwszeństwa kl. Ikoncerty  itp.
 • Lokalizacja w centrum miasta, blisko dworca PKP-PKS i innych węzłów komunikacyjnych oraz centrów handlowych „Wzorcowania” i „City”.
 • Nauka podstaw tanecznych w ramach lekcji wychowania-fizycznego.
 • Bezpieczeństwo uczniów, nad którymi czuwa firma ochroniarska oraz stały monitoring.
 • Bar szkolny z możliwością wykupienia obiadów.
 • Stały dostęp do Internetu.