M┬│odzi nieprzeci├¬tni Utwˇrz PDF Drukuj PoleŠ znajomemu
 • Baczy├▒ska Matylda
 • Dombrowski Maciej
 • Kruszka Kamila
 • S┬▒dowski Aleksander
 • Tyra┬│a Rados┬│aw


 • Matylda Baczy├▒ska

  (matura 2003 r.)

  Aktorka Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Urodzi┬│a si├¬ we W┬│oc┬│awku, gdzie w 2003 r. uko├▒czy┬│a Liceum Ziemi Kujawskiej. Jest absolwentk┬▒ Pa├▒stwowej Wy┬┐szej Szko┬│y Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W 2012 r. zosta┬│a wyró┬┐niona nagrod┬▒ „Nadzieja Roku” przyznan┬▒ przez Rad├¬ Miasta Tarnowa. Na Ogólnopolskim Festiwalu Komedii Talia 2013 otrzyma┬│a wyró┬┐nienie aktorskie za odwa┬┐ne po┬│┬▒czenie ┬┐ywio┬│owo┬Âci i psychologii postaci w roli Catherine Givings w przedstawieniu „W pokoju obok”. Jest laureatk┬▒ Nagrody im. Andrzeja Nardellego za najlepszy debiut na scenach teatrów dramatycznych w sezonie 2012/2013 (rola Iriny w „Trzech siostrach” A. Czechowa).
  Wyst├¬powa┬│a tak┬┐e w Teatrze im. J. S┬│owackiego w Krakowie, w Teatrze Ludowym w Krakowie i Teatrze TV. Zagra┬│a w filmach: „Korowód”, „Cisza”, „┬Žwi├¬ty interes”. Wyst┬▒pi┬│a w serialach telewizyjnych: „Plebania”, „Ludzie Chudego” i in.

  Maciej Dombrowski

  (matura 1998 r.)

  Adiunkt w Zak┬│adzie Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wroc┬│awskiego. W 1998 r. uko├▒czy┬│ Liceum Ziemi Kujawskiej, a nast├¬pnie filologi├¬ polsk┬▒ i filozofi├¬ na Uniwersytecie Miko┬│aja Kopernika w Toruniu. Zajmuje si├¬ ontologi┬▒, filozofi┬▒ przyrody i filozofi┬▒ polsk┬▒. Opracowa┬│ wraz z ┬┐on┬▒ Magdalen┬▒ Bisior-Dombrowsk┬▒ prace filozoficzne Stanis┬│awa Ignacego Witkiewicza „Nauki ┬Âcis┬│e a filozofia i inne pisma filozoficzne”, które zosta┬│y opublikowane w ramach wydania krytycznego „Dzie┬│ zebranych” S.I. Witkiewicza. Jego rozprawa doktorska „Filozofia i nauka: trudne zwi┬▒zki” zosta┬│a wydana w 2011 r. przez Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu. Publikowa┬│ tak┬┐e w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Ruchu Filozoficznym”, „Przegl┬▒dzie Filozoficzno-Literackim” i pracach zbiorowych.

  Kamila Kruszka

  (matura 2002 r.)

  Absolwentka Liceum Ziemi Kujawskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc┬│awiu. Obecnie sprawuje urz┬▒d wicekonsula Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney. Jest najm┬│odszym polskim konsulem na ┬Âwiecie.

  Aleksander S┬▒dowski

  (matura 2002 r.)

  Skromny i niezwykle utalentowany pasjonat fizyki, astronomii i geografii.
  Wielokrotny laureat i finalista olimpiad przedmiotowych: astronomicznej, fizycznej, wiedzy technicznej, geograficznej, nautologicznej. Mi┬│o┬Ânik literatury angielskiej i sportu – uprawia┬│ tenis ziemny, siatkówk├¬ i biegi na orientacj├¬. Niby zwyczajny, nie ró┬┐ni┬▒cy si├¬ od swoich rówie┬Âników, a jednak geniusz. Reprezentowa┬│ szko┬│├¬ podczas tematycznych sympozjów naukowych, dzia┬│a┬│ w Zwi┬▒zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
  Pracownik Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od wrze┬Ânia 2011 r. astronom-teoretyk Uniwersytetu Harvarda w Bostonie, zajmuj┬▒cy si├¬ badaniem procesu wpadania materii do czarnych dziur.

  Rados┬│aw Tyra┬│a

  (matura 1998 r.)

  Absolwent Liceum Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku oraz socjologii i filozofii Uniwersytetu Miko┬│aja Kopernika w Toruniu. W 2013 r. uzyska┬│ stopie├▒ doktora nauk spo┬│ecznych w zakresie socjologii. Prac├¬ doktorsk┬▒ obroni┬│ z wyró┬┐nieniem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiello├▒skiego w Krakowie. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Spo┬│ecznej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jest autorem ksi┬▒┬┐ek: „O jeden takson za du┬┐o. Rasa jako kategoria spo┬│ecznie problematyczna”, „Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wy┬Âcigu zbroje├▒” i „ Bez Boga na co dzie├▒. Socjologia ateizmu i niewiary”, za któr┬▒ otrzyma┬│ nagrod├¬ im. Stanis┬│awa Ossowskiego, przyznawan┬▒ przez Zarz┬▒d G┬│ówny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wyró┬┐niony zosta┬│ tytu┬│em najlepszego absolwenta Wydzia┬│u Humanistycznego UMK(2005). Otrzyma┬│ nagrod├¬ zespo┬│ow┬▒ III (2008) i II (2014) stopnia za osi┬▒gni├¬cia naukowe przyznan┬▒ przez Rektora AGH w Krakowie.

 
lzk


lzk


lzk

Facebook