Stypendia

Stypendium szkolne

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w  terminie do dnia 15.09.2022r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A (parter bud. B) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem „stypendium szkolne”. Wnioski na stypendium można pobrać w holu Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, w szkole lub ze strony internetowej https://bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne/

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego na stronie https://bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne/, u pedagoga szkolnego Joanny Drzewieckiej sala 103 oraz w sekretariacie szkoły.

Uczniowie spoza Włocławka pobierają  i składają wnioski we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania urzędach gminy. 

Nabór na stypendia „Humaniści na start!” oraz „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2022/2023

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw" oraz „Humaniści na start!”

Nabór trwa od 1.09.2022 do 30.09.2022 r.

Regulaminy przyznawania stypendiów oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej  https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/ oraz  https://humanisci.kujawsko-pomorskie.pl/  Informacji na temat stypendiów udziela również pedagog szkolny Joanna Drzewiecka sal 103


Stypendia Fundacji ANWIL 

Już po raz ósmy Fundacja ANWIL dofinansuje rozwój indywidualnych uzdolnień nastolatków, którzy mogą pochwalić się doskonałymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami sportowymi i artystycznymi, a także mają na swoim koncie aktywności wolontariackie.  

Szczegóły programu stypendialnego http://fundacjaanwil.pl/primi_inter_pares 

Termin nadsyłania wniosków upływa 12 września br.

 
lzk


lzk


lzk

Facebook