Nauczyciele i pracownicy Utwˇrz PDF Drukuj PoleŠ znajomemu


RP.jpg

Jêzyk polski:
Kinga Grzywacz
Marcin Ka┬╝mirski
El┬┐bieta Krauze
Pawe┬│ Pilarski
Romana Wasielewska

Jêzyk angielski:
Agata Bara├▒ska
Joanna Go┬│embiewska
Magdalena J├│zwiak
Ewa Raszkiewicz
Edyta S┬│omczewska
Anna Wichrowska

Jêzyk niemiecki:
Anna Wa┬Âkiewicz 
 
Jêzyk francuski:
Tatiana Glapiak

Jêzyk hiszpañski:
Beata Hanichet
Ma┬│gorzata W┬│oc┬│awska - Rygielska

Jêzyk rosyjski:
Elizawieta Niezna├▒ska

Matematyka:
Anna G├│recka - Ocibska
Beata Jankowska
Urszula Leszek
Beata Ostrowska
Beata Renda
Joanna Wêdo³owska

Wiedza o spo┬│ecze├▒stwie:
Renata Zieli├▒ska


Historia:
Witold Krzeszewski
Piotr Skibi├▒ski
Renata Zieli├▒ska

Historia i tera┬╝niejszo┬Â├Ž:
Piotr Skibi├▒ski
Renata Zieli├▒ska

Geografia:
Gra┬┐yna Martynowicz
Witold Krzeszewski

Biologia:
Ewa Bieniek
Ma┬│gorzata Bisaga
Jadwiga Klimek
Jolanta Orza┬┐ewska

Fizyka:
Grzegorz Matusiak
Mariusz Sobczak


Chemia:
Agnieszka Kami├▒ska
Agnieszka Karpi├▒ska
Joanna Kozicka

Informatyka:
Maciej Jankowski [m.jankowski@lzk.pl]
Wojciech Krajewski

Przedsi├¬biorczo┬Â├Ž:
Tatiana Glapiak

Edukacja dla bezpiecze├▒stwa:
Edyta Hankowska-Czerwi├▒ska
Dariusz Lewandowski

Plastyka:
Edyta Hankowska-Czerwi├▒ska

Wychowanie fizyczne:
Martyna Dobrosielska
Jolanta Golasi├▒ska
Dariusz J├│zwiak
Dariusz Lewandowski

Religia:
Sebastian Czy┬┐niak
Ks. Piotr WOlny

Ch├│r szkolny:
Piotr Stocki

 
Pedagog:
Joanna Drzewiecka

 
Psycholog:
Milena Wyszy├▒ska

Pedagog wspieraj┬▒cy:
Maja Leszczy├▒ska

Pracownicy biblioteki:
Marlena Krajewska
Joanna S┬│awianowska

Pracownicy sekretariatu:
Renata Czerniak
Beata Grzegorzewska

Kierownik administracyjno - gospodarczy:
Tomasz Kubera

Pielêgniarka:
Marzanna Chojnowska

Wo┬╝na szko┬│y:
Ma┬│gorzata Mokrzy├▒ska
 
lzk


lzk


lzk

Facebook