mLegitymacje Utwˇrz PDF Drukuj PoleŠ znajomemu
11.10.2021.
Procedura udostêpniania mLegitymacji szkolnej
w I Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒cego im. Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku

1. Ucze├▒ I Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒cego im. Ziemi Kujawskiej we W┬│oc┬│awku posiadaj┬▒cy wa┬┐n┬▒ papierow┬▒ legitymacj├¬ szkoln┬▒ mo┬┐e otrzyma├Ž dost├¬p do aplikacji mLegitymacja szkolna opracowanej  przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do uruchomienia aplikacji konieczne jest urz┬▒dzenie z systemem Android minimum 6.0 oraz iPhon’ie z systemem iOS. Aplikacja mo┬┐e by├Ž aktywowana tylko na jednym urz┬▒dzeniu mobilnym w ci┬▒gu 30 dni od momentu wygenerowania w systemie.

2. mLegitymacja udost├¬pniana jest bezp┬│atnie na pisemny wniosek pe┬│noletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego (za┬│┬▒cznik nr 1 do procedury), kt├│ry nale┬┐y z┬│o┬┐y├Ž w sekretariacie szko┬│y i okaza├Ž wa┬┐n┬▒ papierow┬▒ legitymacj├¬ szkoln┬▒. Do wniosku nale┬┐y do┬│┬▒czy├Ž zeskanowane zdj├¬cie biometryczne (w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB i wymiarach minimum 492x633 pikseli). Zdj├¬cie do┬│┬▒czone do wniosku powinno spe┬│nia├Ž takie same kryteria jak zdj├¬cie do dowodu osobistego lub paszportu (https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu).

3. Okres wa┬┐no┬Âci mLegitymacji jest to┬┐samy z okresem wa┬┐no┬Âci wydanej wcze┬Âniej wersji papierowej.

4. mLegitymacja jest uniewa┬┐niana w trakcie roku szkolnego: 
  • w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodze├▒, niepoprawnego dzia┬│ania lub utraty urz┬▒dzenia mobilnego, w kt├│rym przechowywana by┬│a mLegitymacja szkolna,
  • w przypadku utraty wa┬┐no┬Âci wydanej uczniowi legitymacji szkolnej b┬▒d┬╝ przej┬Âcia ucznia do innej szko┬│y. 
Zdarzenia wymienione wy┬┐ej nale┬┐y natychmiast zg┬│osi├Ž w sekretariacie szko┬│y.

5. Rodzic/opiekun/ucze├▒, kt├│ry z┬│o┬┐y┬│ wniosek o wydanie mLegitymacji, zostanie poinformowany przez dziennik elektroniczny Vulcan o mo┬┐liwo┬Âci odbioru za potwierdzeniem wygenerowanego kodu w sekretariacie szko┬│y. 

6. Instrukcja instalacji mLegitymacji jest dost├¬pna na stronie internetowej szko┬│y: lzk.pl w zak┬│adce mLegitymacja. Podpisanie wniosku przez rodzica/opiekuna oznacza zapoznanie si├¬ ze wszystkimi dokumentami znajduj┬▒cymi si├¬ w tej zak┬│adce. 


Link do aplikacji:
 
lzk


lzk


lzk

Facebook