Strategia RP na rzecz M┬│odego Pokolenia Utwˇrz PDF Drukuj PoleŠ znajomemu
20.04.2021.
Informujemy, ┬┐e 27 kwietnia 2021 r. odb├¬dzie si├¬ kolejna z wojew├│dzkich konferencji konsultacyjnych, na kt├│rej wszyscy m┬│odzi ludzie z wojew├│dztwa kujawsko-pomorskiego otrzymaj┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž zg┬│aszania pomys┬│├│w do „Strategii RP na rzecz M┬│odego Pokolenia”, wieloletniego planu dzia┬│a├▒ pa├▒stwa w obszarze polityki m┬│odzie┬┐owej. 
Konsultacje wojew├│dzkie og├│lnopolskiego dokumentu strategicznego dla m┬│odzie┬┐y to pierwsza w historii naszego pa├▒stwa inicjatywa, w kt├│rej przedstawiciel administracji rz┬▒dowej zaprasza wszystkich m┬│odych Polak├│w do tworzenia strategii pa├▒stwa polskiego a tym samym do wsp├│lnego decydowania o przysz┬│o┬Âci Polski. Konsultacje „Strategii RP na rzecz M┬│odego Pokolenia” to wydarzenie skupiaj┬▒ce przedstawicieli ┬Ârodowisk m┬│odzie┬┐owych, uczni├│w, student├│w i doktorant├│w z ca┬│ej Polski, w trakcie kt├│rego podejmowane s┬▒ dyskusje po┬Âwi├¬cone wa┬┐nym tematom dla m┬│odego pokolenia Polak├│w. Celem konsultacji wojew├│dzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwi┬▒za├▒, kt├│re pos┬│u┬┐┬▒ do stworzenia wieloletniego planu dzia┬│a├▒ pa├▒stwa w obszarze polityki m┬│odzie┬┐owej. Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone s┬▒ na sze┬Â├Ž obszar├│w tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wy┬┐sze”, „rynek pracy i przedsi├¬biorczo┬Â├Ž”, „spo┬│ecze├▒stwo obywatelskie i kultura”, „polityka spo┬│eczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”. Konsultacje dla woj. kujawsko-pomorskiego rozpoczn┬▒ si├¬ 27 kwietnia br. od godz. 17:00. Aby wzi┬▒├Ž udzia┬│ w wydarzeniu nale┬┐y wype┬│ni├Ž formularz zg┬│oszeniowy znajduj┬▒cy si├¬ pod nast├¬puj┬▒cym adresem: https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/. Zapis├│w na wydarzenie mo┬┐na dokonywa├Ž do 26 kwietnia (poniedzia┬│ek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii b├¬d┬▒ odbywa├Ž si├¬ zdalnie, w formie wideokonferencji. Wi├¬cej informacji na temat konsultacji znajduje si├¬ na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Ka┬┐dy uczestnik spotka├▒ konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzaj┬▒cy udzia┬│ w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Rzecz M┬│odego Pokolenia”. Organizatorem konsultacji jest Pe┬│nomocnik Rz┬▒du ds. Polityki m┬│odzie┬┐owej Piotr Mazurek wraz z Rad┬▒ Dialogu z M┬│odym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomi├¬dzy m┬│odym pokoleniem Polak├│w a najwa┬┐niejszymi instytucjami pa├▒stwowymi.
 
« poprzedni artyku│   nastŕpny artyku│ »
lzk


lzk


lzk

Facebook