KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW I ABSOLWENTÓW Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
14.01.2021.
Szanowni maturzyści i absolwenci!
W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej. Zapisy w deklaracjach wstępnych, dotyczące egzaminów ustnych z języka polskiego i języków obcych nowożytnych są anulowane na mocy prawa.
Zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego. Można poprzestać wyłącznie na zdaniu przedmiotów w zakresie podstawowym.
Wszelkich zmian w deklaracjach maturalnych będzie można dokonywać w najbliższym czasie. Szczegółowy harmonogram pojawi się wkrótce na stronie szkoły.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.
Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r.
W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Ze zmianami w sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 2021 można zapoznać się na stronie: https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2021/2020_12_29_EM_Informacja.pdf

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
lzk


lzk


lzk

Facebook