Komunikat dla maturzystów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
23.05.2020.
Absolwenci, którzy aplikować będą na wyższe uczelnie za granicą, gdzie warunkiem przyjęcia jest wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka nowożytnego lub języka polskiego, w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu  do dyrektora szkoły wypełniając załącznik 28_1905.
Informacja ta może zostać przekazana osobiście, drogą elektroniczną (mailem) albo faksem. W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w  postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
lzk


lzk


lzk

Facebook