Ku pamięci ... Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
30.10.2019.

Wykaz grobów nauczycieli i pracowników GZK – LZK 

 

Nazwisko i imię

Funkcja w szkole

Rok śmierci

Sektor

Numer rzędu

Numer grobu

Banaszak Regina

Nauczycielka jęz. franc.

i polskiego 1945-1974

1994

6

VIII

8-8a

Banaszak Dominik

Nauczyciel łaciny, jęz. niemieckiego, logiki

1998

6

VIII

8-8a

Bartosiewicz Wiesława

Nauczycielka jęz. niemieckiego 1965-1975

2009

 

 

 

Bauer Ludwik

Komitet Budowy Szkoły

1927

1

I

10

Bernacka-Szulc Anna

Nauczycielka j. polskiego 1975-2003

2021

46

3

38

Błędowski Zygmunt

Nauczyciel geografii do 1937r.

1971

20

I

88

Bonkowski Stanisław

Nauczyciel fizyki 1962-1990

2020

Cmentarz w Wieńcu

Brodzikowski Stefan

Nauczyciel matematyki

1982

22

I

118

Byszewski Antoni

Nauczyciel agronomii i przyrody do 1939r.

1963

45

I

173

Bieniecki Jerzy

Prezes Koła Wych. GZK-LZK 1961-1965

1984

106

VI

112

Ceysinger Jadwiga

Nauczycielka biologii

1945-1951

1959

23

I

385

Chojnowska Iwona

Nauczycielka chemii

1963-1993

1993

113

VII

4

Churska Wanda

Nauczycielka wychowania fizycznego 1959-1987

1992

12

I

138

Czarnecka Alojza

Nauczycielka jęz. polskiego 1945-1946

1993

7

II

 

Dyżewski Tadeusz

Nauczyciel wychowania fizycznego 1945-1951

1986

24

I

35

Fritz Natalia

Nauczycielka jęz. franc. 1908-1934

1972

19

I

47

Frąckiewicz Eugeniusz

Nauczyciel zajęć praktycznych 1945-1946

1977

45

I

159

Gniazdowska Zofia

Nauczycielka historii

1960-1972

1984

42

I

285

Gniazdowski Włodzimierz

Nauczyciel jęz. polskiego 1945-1951 i 1969-1972

1980

42

I

284

Główczyński Jan

Nauczyciel jęz. niemieckiego do 1939r.

1963

36

I

258

Gościńska Małgorzata

Nauczycielka jęz. ang. 

1997-2014

2014

61

I

3

Gruell Mieczysław

Lekarz szkolny w latach 1900-1909, członek Komitetu Budowy szkoły

1909

54

I

36

Grzelak Wiesław

Nauczyciel jęz. angielskiego

1979-1991

2016

107

VI

93

Hellman Jan

 Nauczyciel języka niemieckiego przed 1939 r.

1933

42

I

50

Jarnuszkiewicz Antoni

Lekarz szkolny po 1945 r.

1973

19

I

25

Jasman Kazimierz

Wicedyrektor szkoły , nauczyciel łaciny i jęz. angielskiego w latach 1983- 2006

2007

108

VII

233N

Kasperkiewicz Kazimierz

Nauczyciel chemii w latach 1945 – 1949 r.

1980

48

I

299

 Kamiński Lech

Nauczyciel geografii w latach 1974- 1976

1980

24

IV

254

Kieloch Tadeusz

Dyrektor szkoły w latach 1978 – 1992

2009

26

V

188

Kraśniak Janina

Nauczycielka jęz. polskiego 1954-1975

2012

9

I

30

Krzywkowski Cyprian

Nauczyciel łaciny i bibliotekarz w latach 1945-1946

1946

35

I

389

Krysiak Tadeusz

Dyrektor szkoły w latach 1950 – 1972

1975

99

II

18N

Krysiak Aniela

Nauczyciel zajęć praktycznych, 1960- 1972

1986

99

II

18N

Konwicki Innocenty Roman

Prezes Koła Wychowanków GZK-LZK w latach 1957-1959

1971

42

I

287

Kowalewski Edmund

Nauczyciel muzyki w latach 1945-1951

1984

R1

VIII

503

Kulesza Bohdan

Nauczyciel przysposobienia obronnego, 1959-1990

2012

57

IX

155

Kutyło Elżbieta

Nauczycielka historii i jęz. rosyjskiego 1946-1973

1994

 

 

 

Lewandowski Kazimierz

Lekarz szkolny w latach 1945-1952, Prezes Koła Wychowanków GZK-LZK

w latach 1959-1961

1991

35

X

279

Lewandowski Michał

Lekarz szkolny w latach 1960-1961.

1977

23

I

14

Loga Stanisława

Nauczycielka biologii

w latach 1954-1957

1983

21

II

55

Lidwin Ludwik

Nauczyciel geografii

1986

42

V

122

Majewska Danuta

Nauczycielka matematyki  1954-1992

2013

43

III

52

Marciniak Kazimierz

Nauczyciel historii 1945 r.

1987

34

I

8

Matras Józef

Dyrektor szkoły 1939

1940

19

I

-

Mergel Stefan

Nauczyciel chemii, fizyki, języka francuskiego w latach 1905-1910 i 1923- 1929

1929

19

I

15

Mętlewicz Kazimierz

Nauczyciel przyrodo-znawstwa, przed 1939 r.

1948

56

I

174 N 14

Migocka Mirosława

Nauczycielka matematyki 1983-2002

2019

45

VII

87

Modrzejewska Teresa

Nauczycielka chemii 

1976-2006

Cmentarz Szpetal Górny

Mrożewski Jerzy

Nauczyciel matematyki

w latach 1945-1969

1970

44a

II

31

Nowicka Maria

Nauczycielka geografii przed 1939

1978

48

III

109 N 57

Nowicki Przemysław

Nauczyciel geografii

1966-1986

Cmentarz Szpetal Górny

Nowca Władysław

Pierwszy polski dyrektor szkoły w latach 1905-1906, prawnik

1924

38

I

35

Niwiński Wiktor

Nauczyciel muzyki i śpiewu przed 1939 r. Dyrektor szkoły w 1945 r.

1965

25

I

36

Nuszczyńska Henryka

Nauczycielka fizyki

1969-1992

2010

17

VII

15

Ostrowski Zenon

Prezes Koła wychowanków GZK-LZK w latach 1991-1997

1998

59

I

 

Osterolff Karol

Nauczyciel rysunku przed 1939

1960

35

I

442

Olszewski Piotr

Lekarz szkolny, nauczyciel higieny do 1934 r.

1950

20

I

15

Osmulski Marek

Nauczyciel historii

1972-1982

2018

54

I

3

Pawłowski Jerzy

Nauczyciel wych. plastycznego 1980-1990, Harcmistrz ZHP, opiekun szkolnej drużyny harcerskiej

2007

87

II

48

Pawłowski Władysław

Woźny w latach 1906 – 1955

1955

33

I

160

Płoszay Leon

Nauczyciel plastyki w latach 1963-1965

1993

34

I

173

Policzkowski Karol

Pierwszy Prezes Koła wychowanków GZK w latach 1926-1927, 1930-1941

1941

42

IX

147

Poźlewicz Kalina Maria

Nauczycielka jęz. ang. w latach 1965-1997, wicedyrektorka w latach 1981-1986

2021

103

10

170

Pukjaniec Zygmunt

Lekarz szkolny w latach 1961-1964

1966

26

I

732

Rakowski Tadeusz

Nauczyciel prowadzący zespół muzyczny w latach 1962-1972

1991

47

I

312 N 26

Reder Mieczysław

Nauczyciel zajęć praktycznych w latach 1946-1953

1991

44

I

192

Rejmanowski Stanisław

Prezes Koła Wychowanków GZK-LZK w latach 1979-1983

1983

47

XII

315

Rempel Kazimierz

Nauczyciel zajęć praktycznych 1948-1973

1983

103

VII

120

Sławiński Tadeusz

Przewodniczący Koła Wychowanków GZK-LZK urzędujący 1983-1991, honorowy 1991-2006

2006

54

VII

61

Smarzyński Euzebiusz

Nauczyciel chemii w latach 1971-1976

2000

74

III

90N

Sopoćko Irena

Nauczycielka biologii 1958-1992

2018

53

VII

231

Stanisławski Henryk

Nauczyciel fizyki w latach 1976-1991

2001

4

14

9

Szczerbiak Apolinaria

Nauczycielka jęz. rosyjskiego 1954-1990

2018

26

X

442

Szczerbiak Jan

Dyrektor szkoły w latach 1972-1975

1991

26

X

579

Święcikowski Józef

Nauczyciel matematyki

w latach 1952-1954

2006

73

XIII

404

Trzeciak Bożena

Główna księgowa w latach 1988-2018

2021

Cmentarz Pińczata

Urbańska- Bolikowska Edyta

Dyrektorka szkoły 1975-1978

2021

Cmentarz w Chełmnie

Uzłowska Bożena

Wicedyrektor szkoły, nauczycielka jęz. rosyjskiego 1983-2001

2016

110

IV

76

Wawrzonkowska Stanisława

Nauczycielka biologii 

1972-2001

2008

Cmentarz w Kowalu

Wawrzyniecki Antoni

Nauczyciel ekonomii i prawa przed 1939 r.

1956

37

I

258

Wiśniewska-Samojło Maria

Nauczycielka jęz. łacińskiego w latach 1975-1985

2013

Cmentarz Michelin

Woźniak Józef

Nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1951-1969

1983

4

I

6

Zawistowska Janina

Nauczycielka historii 

w latach 1945-1947

1989

107

IV

69

Zając Edward

Nauczyciel fizyki, matematyki i astronomii

w latach 1945-1976

1976

39

III

68

Zinkiewicz Sławomira

Nauczycielka matematyki 1970-2002

2010

74

IV

123

Zytner Halina

Nauczycielka historii

1946-1976

1987

76

VII

222 N

Zaryski Stanisław

Główny księgowy w latach 1952- 1969

1988

37

X

180

 

Groby nauczycieli i pracowników GZK-LZK , będące na cmentarzu komunalnym we Włocławku można łatwo znaleźć korzystając z planu cmentarza  https://wloclawek.grobonet.com/


 
lzk


lzk


lzk

Facebook