Kadra pedagogiczna Utwˇrz PDF Drukuj PoleŠ znajomemu

KADRA PEDAGOGICZNA ZATRUDNIONA PO 1945 ROKU

A B C D E F G H I J K L ┬ú M N O P Q R S ┬Ž T U W Y Z

Adamczewski Grzegorz (2003-2004)
Antoniuk J├│zef (1945-1949)

Banaszak Dominik (1945-1974)
Banaszak Regina (1945-1974)
Baner Monika (1946-1947)
Bartosiewicz Wies┬│awa (1965-1975)
Be┬│cikowski W┬│odzimierz (1945-1946)
Bernacka- Szulc Anna (01.12.1975- 2003)
Bia┬│kowski Bronis┬│aw (1960-1966)
Biedrzycki Andrzej (1969-1970)
B┬│aszkiewicz Anna (1977-2007)
Bonkowski Stanis┬│aw (1962-1989)
Bonowicz Urszula (1973-2003)
Bryczek Anna (1964-1972)
Brykalska Urszula (1996-2001)

Ceysinger Jadwiga (1945-1951)
Chnielewska Jolanta (1988-1989)
Chojnowska Iwona (1963-1993)
Chojnowski Ryszard (1963-1964)
Churska Krystyna (1994-2002)
Churska Wanda (1959-1987)
Cie┬Âlak Helena (1960-1992)
Csapai J├│zef (1978-1979)
Cyrn Anna (2006-2020)
Czapi├▒ski Antoni (1972-1983)
Czapi├▒ska Halina (1974-2001)
Czarnecka Alojza (1945-1946)
Czy┬┐nikowska Wies┬│awa (1987-1988)

Darowska Anna (1997-2001)
Derdzikowski Wac┬│aw (1945-1946)
Dorsz Irena (1983-2010)
Dyba┬│ Ewa (2002-2004)
Dy┬┐ewski Tadeusz (1949-1951)

Fr┬▒ckiewicz Eugeniusz (1945-1946)

Gajewski Jan (IX 2002)
G┬│owacka Wanda (1945-1946 i 1950-1952)
Gniazdowski W┬│odzimierz (1945-1951)
Gniazdowska Zofia (1960-1972)
Gniewkowski Wac┬│aw (1945-1950)
Go┬│embiewska Zofia (1998-2006)
Gromkowski Witold (1945-1952)
Grotowski Wiktor (1945)
Grzelak Wies┬│aw (1979-1991)
Grzesik Lucyna (1968-1972)
Grzybowska Maria (1970-1976)

Herman Ewa (1972-1976 i 1978-1979)
Herman Franciszek (1965-1969 i 1976)

Iwi├▒ska Lilianna (2009-2021)

Jab┬│o├▒ski Krzysztof (1993-1994)
Jankowska Beata (1998-2003)
Jankowska Kazimiera (1986-1999)
Jarmu┬┐ek El┬┐bieta (1975-2005)
Jarz┬▒bkowska Irena (2003-2004)
Jasman Kazimierz (1983-2006)
Ja┬Âkiewicz Ryszard (1986-1988)
J├│┬┐wiak Zygmunt (1986-1988)
Jurzysta Julia (01.11.80-31.08.81)

Kalsztejn Anna (1970-1972)
Kami├▒ski Lech (1974-1976)
Karczewski Micha┬│ (1951-1953)
Karpik Helena (1964-1970)
Kasperkiewicz Kazimierz (1945-1949)
Katarzy├▒ska Dorota (1994-2006)
Katarzy├▒ski Ryszard (1990-2005)
Katolik Gra┬┐yna (1971-1972)
Ka┬╝mierczak Henryka (1973-1978)
K┬▒cki Zbigniew (1976-1978)
Kasi├▒ska Eleonora (1950-1954)
Kieloch Tadeusz (1978-2002)
Koba Jan (1970-2001)
Korcz Jan (1998 - 2007)
Kosi├▒ska Iwona (1987-1999)
Kosmalski Stanis┬│aw (1950-1951)
Kowalewski Edmund (1945-1951)
Kowalewski Stanis┬│aw (1977-1980)
Kra┬Âniak Janina (1954-1975)
Krutil Alina (1995-1996)
Krzemi├▒ska Hanna (1988-1990)
Krzywkowski Cyprian (1945-1946)
Krysiak Aniela (1960-1972)
Krysiak Tadeusz (1950-1974)
Kulesza Bogdan (1955-1990)
Kuptel W┬│odzimierz (1964-1968)
Kuty┬│o El┬┐bieta (1946-1973)

Latecka Stefania (1980-2003)
Leszczy├▒ski Tomasz (1989-1993)
Lewandowski J├│zef (1947-1949)
Lewandowski Stanis┬│aw (1979-1981 i 1989-1990 i 2000-2001)
Lewandowski Stefan (1945)
Lewicka El┬┐bieta (1979-1981)
Lewi├▒ska El┬┐bieta (1978 - 2017)
Lidwin Ludwik (1945-1961)
Loga Stanis┬│aw (1954-1957)


£apiñski Aleksander (1962-1963)
£ukaszewska Krystyna (1974-2006)

Majewska Danuta (1954-1992)
Malewska Gertruda (1980-1982)
Marciniak Kazimierz (1945)
Markowski Aleksander (1945)
Marsza┬│ek Henryka (1974-1975)
Michalska Wies┬│awa (1984-1986)
Michniewski Julian (1948-1949)
Mielczy├▒ski Benedykt (1977-1978)
Mieszkalska Czes┬│awa (1970-1993)
Mieszkalska El┬┐bieta (1987-1991)
Mieszkowska Aurelia (2002-2004)
Migocka Miros┬│awa (1983-1995)
Misztal Jolanta (1994-1998)
Modrzejewska Teresa (02.11.1976-2003)
Mro┬┐ewski Zdzis┬│aw (2002-2003)
Mro┬┐ewski Jerzy (1949-1961)

Nawrocki Bogumi┬│ (1949-1961)
Neugebauer Zygmunt (1951-1955)
Niewiadomska Ewa (1986-1992)
Niwi├▒ski Wiktor (1945)
Nowacka Teresa (1991-1992)
Nowak Danuta(1983-2008)
Nowak Krystyna (1973-1981 i 1985)
Nowicka Anna (1947-1948)
Nowicki Przemys┬│aw (1966-1987)
Nuszczy├▒ska Henryka (1969-1991)
Nuszkiewicz Anna (1964-1965)

Olszanowska Teresa (1968-2002)
Osmulski Marek (1972-1982)

Pabian Barbara (1988-1990)
Paw┬│owski Jerzy (1980-1990)
Pietruszewska Maria (1960-1962)
Piotrowski Stanis┬│aw (1945)
P┬│oszay Leon (1963-1965)
Pod┬│ucka Irena (1972 - 2018)
Poszwi├▒ski Ludomir (1950-1951)
Po┬╝lewicz Kalina (1966-1997)
Prokopiak Mieczys┬│aw (1950-1955)
Puzicka Jadwiga (1983-2008)

Rakowski Tadeusz (1962-1972)
Reder Mieczys┬│aw (1946-1953)
Rempel Kazimierz (1948-1973)
Rêklewska Gra¿yna (1977-1979)
Rutkowski W┬│odzimierz (1976-2004)
Rybicki Stanis┬│aw (1945)

Samoj┬│o Maria (1974-1986)
Sawoni Marianna (1970-1975)
Serwatko Jan (1951-1954)
Skoczylas Ewa (1984-1985)
Skrzypacz Barbara (1979-1980)
Skrzypi├▒ska Halina (1972-2001)
Skuba┬│a Marian (1946-1950)
Smarzy├▒ski Euzebiusz (1971-1976)
Smolarczyk Lucjan (1947-1951)
Sobczak Stanis┬│aw (1945-1950)
Sobolewski Jerzy (1973-1974)
Sopo├Žko Irena (1960-1992)
Sosi├▒ska Dorota (1982-1983)
Stanis┬│awski Henryk (1976-1991)
Stielow Witold (1961-1962)
Stokwisz Danuta (1975-2020)
Strzykowska Anna (1996-2000)
Szarmach J├│zef (1947-1951)
Szarferberg Anna (1993-1994)
Szczerbiak Apolinaria (1954-1990)
Szczerbiak Jan (1970-1975)
Szyma├▒ska Janina (1974-2008)

┬Žmigielski Marian (1983-1985 i 1987-1988)
┬Žwi├¬cikoowski J├│zef (1952-1954)

Tomczewska Teresa (1973-1974)
Trawi├▒ska Jadwiga (1973-1998)
Trzebiatowska Maria (1978-1987)
Trzeciak Henryk (1968-1975)
Twardy Janina (1972-1979, 1993-2001)
Tylman Kazimierz (1962-1963)

Urba├▒ska Edyta (1975-1978)
Urba├▒ska Elzbieta (1975-2002, 2003-2004)
Uz┬│owska Bo┬┐ena (1975-2001)

Wasielewska Halina (1974-1976)
Wawrzonkoska Stanis┬│awa (1972-2001)
W┬▒sikiewicz Anna (1993-1995)
Weso┬│owska Teresa (1954-1992)
Wêgorowska Wanda (1973-2006)
Wilczura Wanda (1974-2017)
Wilczy├▒ski Czes┬│aw (1957-1960)
Wojtasik Marian (1961-1962)
Woli├▒ska Krystyna (1961-1965)
Wo┬┐niak J├│zef (1951-1969)
W├│jcik Maria (1973-2004)
Wysocki Tadeusz (1962-1963)

Za├Žmi├▒ski Andrzej (1988-1990)
Zaj┬▒c Edward (1945-1976)
Zawistowska Janina (1945-1947)
Zdrojewska Zofia (1946-1949)
Zieli├▒ski Jerzy (X 2002-2004)
Ziembicka Maria (1948-1949)
Zientarski W┬│adys┬│aw (1945)
Zinkiewicz S┬│awomira (1970-2002)
Znajmiecka - Sikora Marta (1994-2000)
Zytner Halina (1945-1976)


KADRA PEDAGOGICZNA ZATRUDNIONA W LATACH 1900-1939

Antoniuk J├│zef, Arentowicz El┬┐bieta

Bartkowski Edward, Be┬│cikowski W┬│odzimierz, Berski Leon, Bia┬│ecki Bohdan, Bieli├▒ski Stanis┬│aw, Biernacka Jadwiga, Biskupski Stefan, B┬│edowski Zygmunt, Bogda├▒ski Antoni, Borkowski Dunin J├│zef, Borowski Antoni, Brodzikowski W┬│adys┬│aw, Buss, Buynowski Izydot, Byszewski Antoni

Ceysingerówna Jadwiga, Charuba Tadeusz, Chêciñski Jan, Czarnecki Jan , Czirkoff E.

D┬▒browski Stanis┬│aw, Diakonowa J., Drzewiecki Jan

Filtzer E., Fiutowski Tadeusz, Frenkiel M., Fritzowa Natalia

Gabriel Jerzy, G³ówczyñski Jan, Gockowska Wanda, Go³±bek Józef, Górnikiewicz Miros³aw , Grabowiecka Stanis³awa, Grobelny Stanis³aw, Grzêdzielski Eugeniusz, Grzêdzielski Jan, Guliñski Wac³aw

Hellman Jan, Ho┬│y├▒ski J├│zef, Horody├▒ski Jan

Jab³kiewicz Józef, Jankowski Antoni, Jastrzêbska Helena

Kabata Jan, Kap┬│an E., Karpi├▒ski Bronis┬│aw, Kasprzykowska Alina, Kaszy├▒ska Irena, Keil├│wna Eulalia, Knothe Helena, Kobendza Roman, Ko┬│aczkowski Stefan, Konopczy├▒ski Henryk, Kosi├▒ski Juliusz , Kotwicka Jadwiga, Krysi├▒ski Jan, Krzywkowski Cyprian, Kubicki Stanis┬│aw, Kuczkowski Jan, Kurnatowska Maria, Kurpi├▒ska Zofia, Kurpi├▒ski Tadeusz, Kurpi├▒ski Wac┬│aw , Kuszkowski Jan, Kwiek Hipolit, Kwiek Kazimierz

Lachowicz Teodozy, Lidwin Ludwik, Liszewski Stanis┬│aw, Liwczak Jan

£akomska Kazimiera, £aszkiewicz Wac³aw, £unin

Maciejewski Józef, Mackiewicz J., Majzel Kazimierz, Makaroff I., Martynienko Leszczyna J., Mergel Maria, Margel Stefan, Mêtlewicz Kazimierz, Michna W³adys³aw, Moczarski Gustaw, Moczarski Jan, Moczyñski Leon, Monb³anow W.

Neumann J├│zef, Niedzio┬│ka Julian, Niemiec Tadeusz , Niwi├▒ska Alicja , Niwi├▒ski Wiktor, Nosal J├│zef, Nowicka Maria

Olecki Karol, Olszewski bronis┬│aw, Olszewski Piotr , Olszowski Stefan, Ostaszewski Karol, Osterloff Karol

Paw┬│owski Aleksander, P┬│omie├▒ski Eugeniusz, Prufer Helmut, Puzy├▒ski Antoni

Ratajewski W┬│adys┬│aw, Reybekiel Adolf, Rogowski Wac┬│aw, Rudzi├▒ska Zofia, Rudzi├▒ski Stanis┬│aw, Rutkowski L.

Sawicki Aron, Sawio┬│ow D., Siekieryn M., Simaszkiewicz M., Skrob├▒ski Stanis┬│aw, Skupie├▒ski Jan, S┬│u┬┐a┬│ek Kazimierz, S┬│u┬┐a┬│ek W┬│adys┬│aw, Sobieray Jacek, Sosnowski Stanis┬│aw , Stefanowicz Jadwiga, Szczepanowski D┬▒browicz Stanis┬│aw, Szczepa├▒ska Maria, Szmidt J├│zef, Szyma├▒ska W┬│adimira, Szyma├▒ski Antoni, Szymkiewicz Dezydery

┬Žmi┬Âniewicz Tadeusz

Tchimscheimer, Tennenbaum J., Turowski Stanis┬│aw

Uglickij Iwan

Wardêski Henryk, Wasilkowski Ludwik, Wawrzyniecki Antoni, W±sowicz Kazimierz, Wiaterek Ryszard, Widawski Kazimierz, Wierzyñski Henryk, Wiñcza Henryk, Wojsa Stanis³aw, Wosch Hugo

Zalewski Szymon, Zieli├▒ski Kazimierz

 
lzk


lzk


lzk

Facebook